Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmení sa financovanie športov v meste?

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/11-financovanie-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na zastupiteľstve
vystúpili aj priaznivci volejbalu</h3>

<p>Šport má v našom meste výrazné zastúpenie. Jeho odvetvia, konkrétne
ich financovanie, sa riešilo aj na ostatnom riadnom mestskom zastupiteľstve.
Na ňom nechýbali niektorí členovia občianskeho združenia Amis. Za
všetkých sa prihovoril vedeniu mesta i poslancom Peter Senaj.</p>

<p><strong><em>„Naše združenie rodičov a sympatizantov volejbalu v meste
tvorí osemnásť členov. Jeho činnosť je realizovaná z vlastných
prostriedkov členov výkonného zboru OZ Amis, pravidelným príspevkom za
tréningy od hráčok vo výške desať eur mesačne, tiež sponzorských
príspevkov od súkromných osôb, firiem, organizácií, príspevkov
získaných prostredníctvom 2% daní. Juniorky začali svoje účinkovanie
v sezóne 2013-2014. Vtedy ho zastrešovalo OZ VK IGMA, ktoré v roku
2014 zmenilo názov na OZ Amis. Dievčatá súťažia ako VK CELE GROUP
STROPKOV. Pre záujem volejbalistiek o tento šport, je ďalším cieľom
združenia vytvorenie mužstva žien.“</em></strong> Po prvom ročníku
účinkovania v II. lige, dievčatá zaslúžene postúpili do juniorskej
súťaže v SR. V ročníku 2014-2015 sa toto mužstvo umiestnilo
v záverečných majstrovstvách SR na piatom mieste. V aktuálnej ligovej
sezóne po odohratí 22 zápasov, patrí VK CELE GROUP prvé miesto v tabuľke
skupiny východ, keď doposiaľ neprehrali žiaden zápas.
<strong><em>„Nechcem, aby bolo moje vystúpenie vnímané ako útok na futbal,
ale ako hľadanie zhody a možností financovať aj iné športy. Podľa
Programového rozpočtu mesta Stropkov na rok 2016 je totiž v Podprograme
10.3 – Grantová podpora športu (Zámer: Šport podľa želania obyvateľov)
rozpočtovaných 47.000 € pre MŠK Tesla Stropkov, pričom ďalších
30.820 € v rozpočte mesta Stropkov je formou dotácie do m. p. SLUžBA,
ktorá má v správe futbalový štadión. Celkovo je teda pre zabezpečenie
činnosti MŠK Tesla Stropkov vyčlenených v rozpočte Mesta Stropkov na tento
rok 70.820 €. Citácia „Komentár k prvku 10.3: ‚Výdavky pre ostatné
športové organizácie sme rozpočtovali v sume 664 €.‘ Zároveň
v položke ‚Cieľ‘ pri tom istom prvku (10.3) je uvedené ‚Zabezpečiť
podporu športových klubov v meste‘. Len na priblíženie –
v spracovanej ‚Koncepcii rozvoja športu v meste Stropkov‘ je
deklarovaných 17 športových klubov zo širokého spektra športových
oblastí. Nedá mi v súvislosti s dotáciami pre MŠK Tesla Stropkov
nespýtať sa : ‚Zdá sa vám to spravodlivé voči ostatným športovým
klubom v meste?‘ Aby som nepôsobil len negatívne, musím poďakovať
pánovi primátorovi a vedeniu mesta Stropkov za podporu, že súťaž 1. ligy
junioriek v ročníku 2014-2015 nám bolo umožnené hrať v priestoroch
Mestskej športovej haly a takýmto spôsobom pritiahnuť divácku kulisu vo
väčšej miere ako tomu bolo pri majstrovských zápasoch odohraných
v telocvični ZŠ Konštantínova. Zároveň v spolupráci s mestom Stropkov
je zrealizovaná propagácia zápasov a výsledkov na veľkoplošnej obrazovke
v meste prostredníctvom firmy BAZÁR JPS, s.r.o. V rámci svojho vystúpenia
by som chcel zároveň poukázať na prácu komisie pre školstvo, kultúru a
šport pri Mestskom zastupiteľstve v Stropkove, ktorá počas uplynulého roka
odviedla kus poctivej práce a jej výsledky vo forme dokumentu ‚Koncepcia
rozvoja športu v meste Stropkov do roku 2021‘ by bolo žiaduce aplikovať
prostredníctvom rozpočtu mesta Stropkov do praxe v čo najkratšom časovom
horizonte. K tomu je samozrejme potrebná vôľa vedenia mesta Stropkov ako aj
mestského zastupiteľstva a verím, že aj v úzkej spolupráci so všetkými
dotknutými športovými klubmi, ktorých je takmer rovná dvadsiatka. Na záver
by som chcel požiadať ako zástupca OZ Amis vedenie mesta a mestský parlament
o finančnú pomoc z rozpočtu mesta pre podporu juniorského VK CELE Group
Stropkov.“</em></strong> Na zastupiteľstve sa k tomuto podnetu vyjadril aj
primátor mesta Stropkov, Ondrej Brendza. <strong><em>„Po našom nástupe do
funkcie sme si dali za úlohu prostredníctvom komisie pre školstvo, šport a
kultúru vypracovať neexistujúcu koncepciu rozvoja a podpory športu
v Stropkove. Táto komisia spracovala koncepciu, v ktorej je zmonitorovaný
stav športu v meste. Podľa nej máme sedemnásť klubov, ktoré sa delia na
mestské a súkromné. Mestské máme nielen právo, ale aj povinnosť
financovať. Táto koncepcia ale nerieši to, čo bolo jej zmyslom. Výsledkom
mal byť návrh a grantový systém, ktorý verím, že bude do 30. júna tohto
roku. Podielové dane za rok 2015 boli približne tri milióny eur. Keď sa
pozrieme na formu dotácie pre šport a tretí sektor, 2% išli vo forme
dotácie pre cirkev, tretí sektor a ostatné športy. Toto by malo byť zmyslom
grantovej podpory, je potrebné dotiahnuť koncepciu, ktorá zadefinuje, že
určité percento podielových daní pôjde do športu. Mesto musí určiť, čo
je priorita.“</em></strong> Ondrej Brendza spomenul, že Mesto má predpoklad
orientovať sa na športy, ktoré majú v Stropkove tradíciu. Zároveň si
nemyslí, že futbal je jediným podporovaným športovým odvetvím.
<strong><em>„Futbal funguje ako mestská s. r. o. so 100% účasťou mesta.
Nie je pravda, že v roku 2016 ide do futbalu 70 000 eur. Riadna dotácia na
činnosť je 47 000 eur, ďalšia pre Službu na prevádzku i stredisko,
futbalový štadión, trávnaté plochy a tiež mzdu zamestnanca predstavuje
15 000 eur. Mesto neinvestuje do futbalu, ale do svojho majetku. Vlastníkom
tribúny a celého areálu je Mesto. Jeho povinnosťou je starať sa o svoju s.
r. o. Požiadavka zo strany OZ Amis o dotáciu bola 2 800 eur (cestovné
náklady), náklady do súťaže 200 eur, 1 500 eur na náklady pre
zabezpečenie domácich zápasov. Rok 2015 už nezmeníme. Tento rozpočet sme
schválili v decembri minulého roka. Vtedy sme ešte nevedeli, aké budú
podielové dane. Teraz dostal dotáciu iba futbalový klub, lebo ide o mestskú
s. r. o. Ostatné športové odvetvia budú riešené v aprílovej úprave
rozpočtu. Dohodli sme sa však, že Mesto zastreší pôsobenie spomínaného
volejbalového klubu v záverečnom turnaji tisíc eurami.“</em></strong>
Primátor mesta spomenul, že VK CELE Group využíva mestskú športovú halu,
minulého roku to bolo v rozsahu 74 hodín, tento rok k 20.2 to bolo
32 hodín. Prezápasové a zápasové tréningy majú dievčatá zadarmo,
pretože škola v tomto rešpektuje rozhodnutie mesta. <strong><em>„Náklady
znáša mesto, tým pádom je to forma podpory pre volejbal, hoci nefinančná.
Nebránim sa podporiť volejbal, veď sú to naše dievčatá. Juniorky
využívajú bezplatne aj telocvičňu ZŠ Konštantínova. Tiež je možnosť
potenciálne prepojiť súkromný klub s mestským. Spomeniem ešte, že oproti
minulosti, sa poskytujú priestory zadarmo aj pre stolný tenis. ZŠ Mlynská
žiadala dotáciu 10 000 eur v súvislosti zo zvýšenými nákladmi, pretože
sa tam hrá volejbal, stolný tenis i box. My poskytneme 4 000 eur. Už
spomínaná komisia dostane zoznam aj so žiadosťami o dotácie. Suma, ktorá
je uvedená pre iné športy, je daná v zmysle platného VZN. Primátor však
môže rozhodnúť o výnimočných situáciách a poskytnúť dotáciu vo
výške 166 eur. Preto je tam tá rezerva, ak budeme potrebovať náhle
podporiť nejaké športové odvetvie, nebudeme musieť zvolávať mestskú
radu, ale automaticky konať a pomôcť. Chceme to vyriešiť tak, aby boli
spokojní športovci a aj naši občania.“</em></strong> Do diskusie na túto
tému sa z poslancov zapojil aj Jozef Šimko, ktorý na finančnú pomoc pre
ostatné športy mal pozitívny názor. Poslanec Pavúk sa vyjadril, že by sa
podľa neho nemali vytvárať mosty medzi športovými odvetviami. Verí, že
mesto nájde finančné prostriedky pre všetky športy a ich budúce
fungovanie. Ostáva teda dúfať, že júnový grantový systém bude
spracovaný k spokojnosti zástupcov a priaznivcov športových odvetví.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/11-financovanie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/11-financovanie-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter