Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmena pravidiel v cestnej premávke počas konania Stropkovského jarmoku 2017

Termín konania 23. ročníka Stropkovského jarmoku sa nezadržateľne
blíži. V súvislosti s jarmokom, ktorý je naplánovaný na 4. –
6. augusta, sa mesto Stropkov nezaobíde bez zmien v doprave.

Keďže sa samotný jarmok bude konať prevažne na ul. Hlavnej a na
Námestí SNP, bude vykonaná úplná uzávierka ciest I. triedy na ul.
Hlavnej – od križovatky s ul. Mlynskou po križovatku s ul. Krátkou, na
Námestí SNP a časti miestnych komunikácií na uliciach Cintorínska a
Zámocká. Samotná uzávierka ciest bude vykonaná v piatok, 4. augusta
2017 od 5.00 hod. do nedele, 6. augusta 2017 medzi 14.00 a 18.00 hod.,
kedy bude premávka obnovená.
Naplánovaná obchádzková trasa bude pre nákladnú dopravu cez miestnu časť
Bokša, pre osobnú dopravu cez miestne komunikácie ulíc Krátka, Matice
slovenskej a ul. Mlynskú.
Riadenie premávky cez obchádzkové trasy bude zabezpečené prenosným
dočasným dopravným značením, pričom kontrolu týchto úsekov bude
v prevažnej miere riadiť a kontrolovať mestská polícia spoločne
s členmi občianskych hliadok.
„Mestská polícia Stropkov vyzýva vodičov a účastníkov
cestnej premávky, aby počas konania Stropkovského jarmoku dôsledne
dodržiavali zmeny, ktoré sa týkajú úpravy dočasným dopravným značením,
aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám. Nakoľko na celom území mesta
Stropkov počas konania jarmoku sa očakáva značné množstvo návštevníkov
mesta a tým aj značné navýšenie osobných motorových vozidiel bude zo
strany mestskej i štátnej polície zintenzívnený dohľad nad cestnou
premávkou v celom meste,“
uviedol náčelník MP Stropkov
Marián Harmada. Na dodržiavanie verejného poriadku počas konania jarmoku
budú dohliadať aj príslušníci poriadkovej polície, Polícia taktiež
žiada občanov a širokú verejnosť, aby si počas návštevy Stropkovského
jarmoku dávali lepší pozor na osobné cenné veci, peniaze, mobily a pod., a
vyvarovali sa tak stratám alebo krádežiam. „V prípade, že
spozorujete osoby, ktoré sa správajú podozrivo, porušujú verejný poriadok,
prípadne nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky, upozornite hliadky
polície, alebo kontaktujte štátnu resp. mestskú políciu na známych
telefónnych číslach,“
uzavrel náčelník.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter