Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zjednodušme zimnú údržbu v našom meste správnym parkovaním

V súvislosti so zimným obdobím upozorňujeme vodičov a držiteľov
motorových vozidiel na platné VZN č. 6/2016 o parkovaní a státí vozidiel
na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území mesta
Stropkov.

„Konkrétne upriamujeme pozornosť na § 6, podľa ktorého je
vozidlám zakázané stáť a parkovať na miestnych komunikáciách v čase
zimnej údržby. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych
komunikácií a posyp komunikácií, ak snehová pokrývka je 5 cm a
viac,“
priblížil M. Harmada. Prijatie predmetného VZN bolo
nevyhnutné z dôvodu dlhodobých skúseností pracovníkov zimnej údržby
podniku Služba „Hlavne na chodníkoch a cestách v lokalitách
s rodinnými domami je problém s parkujúcimi autami, ktoré sťažujú
prístup mechanizmom vykonávajúcim zimnú údržbu. Služba má tak sťažený
prejazd a nemôže dostatočne odhrnúť sneh,“
uviedol
náčelník mestskej polície a týchto vodičov a držiteľov vozidiel vyzval,
aby v záujme bezproblémového vykonania zimnej údržby parkovali svoje
vozidlá vo dvoroch a garážach.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter