Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Životné minimum sa zvýši o 2,5 %

Životné minimum aj tento rok výraznejšie porastie. Jeho suma sa pre prvú
plnoletú fyzickú osobu zvýši na 210,20 eur, pre druhú plnoletú fyzickú
osobu na 146,64 eur a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky
naň naviazané stúpnu o 2,5 %.

Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia
koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten
bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie, t. j. apríl
2019/apríl 2018, vo výške 1,025.
V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj
dávky naň naviazané sa zvýšia o 2,5 %. Sumy životného minima sa upravia
nasledovne pre jednu plnoletá fyzickú osobu na 210,20 eur, na ďalšiu
spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 eur a zaopatrené
neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa na 95,96 eura. „Teší
ma, že aj tento rok môžeme valorizáciou prilepšiť mladým rodinám a
ohrozeným skupinám obyvateľov. Moja radosť je znásobená aj faktom, že od
začiatku budúceho roka výrazne zvýšime rodičovský príspevok – pre
pracujúcich rodičov až o 150 eura mesačne. Ide o veľmi razantné
zvýšenie, ktoré by malo zmierniť ten veľký prepad z predošlého
poberania materského,“
konštatuje minister práce Ján
Richter.
Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa
upravia buď k júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislosti od toho, ako
úpravu tej – ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna
norma.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter