Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

žiaci zo ZŠ na Mlynskej excelovali na celoslovenskej súťaži Škola mojej profesie

<p>Šiesti žiaci 7. až 9. ročníka zo Základnej školy na Mlynskej ulici
sa pod vedením pani učiteľky Ing. Anny Juhasovej prednedávnom zúčastnili
súťaže pod názvom Škola mojej profesie, ktorá sa konala v Národnom
tenisovom centre v Bratislave. Spomínaná súťaž sa uskutočnila v rámci
projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.</p>

<p><strong><em>„Projekt sa realizuje vo viacerých úrovniach. Ako škola,
ktorá sa doňho zapojila, dostaneme množstvo pomôcok, materiálov,
prístrojov, zariadení, mechanizmov, modelov na vybavenie dielní a
fyzikálneho laboratória. Mohli sme si vybrať zo štyroch oblastí –
technika, fyzika, biológia a chémia. My sme sa zapojili do prvých dvoch, teda
do techniky a fyziky. Ďalšou časťou projektu je vyvíjanie rôznych
činností a zapájanie sa do súťaží. Na súťaž v Bratislave pripravili
32 tém, z ktorých sme si mohli vyberať, stredné školy zo západného
Slovenska. Svoje sily si tu zmeralo všetkých 49 zapojených základných
škôl, čo predstavovalo približne 240 žiakov z celého
Slovenska,“</em></strong> ozrejmila A. Juhasová. Svojich zverencov vyberala
do súťaže na základe ich aktivity na hodinách, ale aj na základe toho,
k čomu prirodzene inklinujú a aké činnosti ich bavia. Pripravovali sa na
ňu nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase. V Národnom tenisovom
centre vládla fantastická atmosféra nabitá nadšením a odhodlaním vydať
zo seba to najlepšie. Výkony žiakov hodnotila odborná porota. Prihliadalo sa
na presnosť prevedenia, ale aj na čas. Navyše sa súťažilo priamo pred
zrakmi obecenstva, teda Bratislavčanov, ktorí si akciu nenechali ujsť.
<strong><em>„Do Bratislavy sme vycestovali skoro ráno a súťaž začínala
o jedenástej predpoludním. Išli sme tam s malou dušičkou, lebo keďže
ide o pilotný ročník, nevedeli sme, čo nás čaká,“</em></strong>
spomínala Ing. Juhasová. Po vyhlásení výsledkov zavládla v stropkovskom
tíme obrovská radosť a eufória. Dôvod? Tatiana Cichá, ktorá si zvolila
tému Zhotovovanie cukrárenských ozdôb, získala 1. miesto, Jakub Fečko,
ktorý si zvolil tému Montáž vtáčej búdky, získal taktiež 1. miesto,
Daniela Rusinová s témou Chov koní a jazdectvo obstála ako úspešná
riešiteľka. Postúpila medzi najlepších, ale udeľovalo sa len prvé miesto
a to systémom losovania. Laura Hančáková, ktorá si zvolila tému Výroba
šperku, získala taktiež 1. miesto, podobne ako Slavomír Demjan s témou
Ručné spracovanie kovu. Matej Fečko s témou Zloženie dvojdobého motora
získal 2. miesto. O takomto fantastickom umiestnení sa stropkovským žiakom
pod vedením skúsenej pedagogičky ani nesnívalo. <strong><em>„V prvom rade
by som chcela poďakovať riaditeľovi našej školy pánovi Petrovi Gombárovi
za to, že nám umožnil cestu do Bratislavy, ale aj za to, že na predmet ako
technika, ktorý bol niekedy trošku podceňovaný, upriamil svoju pozornosť.
Ďalej chcem poďakovať rodičom, ktorí nám finančne prispeli na cestu,
firme Slavstav za zabezpečenie dopravy a pánovi šoférovi za bezpečnú
jazdu,“</em></strong> odkázala A. Juhasová. Minulý štvrtok sa tímu pod
jej vedením osobne poďakoval aj riaditeľ ZŠ na Mlynskej ulici. Úspešných
reprezentantov odmenil sladkosťami a upomienkovými predmetmi.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-skola-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter