Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Žiaci a študenti stropkovských škôl ostávajú doma, hygienici školy zatvorili pre nepriaznivú pandemickú situáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku z dôvodu zlej pandemickej situácie nariadil od pondelka (6. 12.) do piatka 17. decembra stropkovským školám zákaz prezenčného vzdelávania. V školských laviciach ostávajú iba žiaci prvého stupňa základných škôl. Zákaz sa teda vzťahuje pre druhý stupeň základných škôl, ale aj stredné školy a gymnázium. Výučba bude pokračovať dištančnou formou na základe pokynov riaditeľov základných škôl.

Vysvetľuje regionálna hygienička z RÚVZ vo Svidníku H. Hrebeňáková:

„RÚVZ so sídlom vo Svidníku  na základe epidemiologickej situácie v okrese a meste Stropkov, na základe dynamiky ochorenia v populácii, veľkosti a rozsahu ohnísk nákazy, lokality a aj podmienok odkiaľ deti dochádzajú, na základe preplnenosti nemocníc a na základe incidencie, podielu nakazených podľa vekových štruktúr, alej aj nízkej zaočkovanosti na školách ako aj v regióne navrhol obmedziť prezenčnú výučby žiakov II. stupňa základných škôl, stredných škôl a gymnázia v meste Stropkov. Návrh bol odobrený Bezpečnostnou radou okresu.“

A ďalej dodáva: „RÚVZ eviduje za 48. KT v okrese Svidník veľmi mierny pokles pozitívnych prípadov, v okrese Stropkov mierny nárast v porovnaní so 47. KT. V okrese Svidník potvrdených 229 a v okrese Stropkov 248 pozitívne testovaných. V obidvoch okresoch je naďalej vysoká úroveň komunitného šírenia, pozitivita testov je viac ako 30 percent, každý tretí testovaný je pozitívny.“

Stanovisko hlavného hygienika SR Jána Mikasa k prerušeniu prezenčnej výučby na školách:

V situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a keď u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu, je prechod na dištančnú formu vzdelávania veľmi dôležitým nástrojom. Na tomto sa zhodujú epidemiológovia i ďalší odborníci v medicíne aj verejnom zdravotníctve – vrátane odborného konzília.

Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde „nie je problém s nákazou“. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade covidu zatiaľ neexistujú.

Rozumieme snahe ministra školstva udržať prezenčné vzdelávanie na Slovensku čo najdlhšie. Aj my si uvedomujeme dôležitosť prezenčnej formy vzdelávania a následkov, ktoré takéto rozhodnutie môže pre tisíce rodičov a detí znamenať. Deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, avšak, bohužiaľ, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu tohto ochorenia na členov spoločnej domácnosti, ktorí ho následne môžu zanášať ďalej. Pri viac ako 3400 hospitalizovaných pacientoch preto musíme využiť každý dostupný a efektívny mechanizmus, aby sme šírenie ochorenia spomalili. A to okamžite.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, si uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. Nerobia to „len tak od boku“. Ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva a tieto kroky prijímajú v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortmi či inštitúciami.


-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter