Žiaci a študenti stropkovských škôl ostávajú doma, hygienici školy zatvorili pre nepriaznivú pandemickú situáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku z dôvodu zlej pandemickej situácie nariadil od pondelka (6. 12.) do piatka 17. decembra stropkovským školám zákaz prezenčného vzdelávania. V školských laviciach ostávajú iba žiaci prvého stupňa základných škôl. Zákaz sa teda vzťahuje pre druhý stupeň základných škôl, ale aj stredné školy a gymnázium. Výučba bude pokračovať dištančnou formou na základe pokynov riaditeľov základných škôl.

Vysvetľuje regionálna hygienička z RÚVZ vo Svidníku H. Hrebeňáková:

„RÚVZ so sídlom vo Svidníku  na základe epidemiologickej situácie v okrese a meste Stropkov, na základe dynamiky ochorenia v populácii, veľkosti a rozsahu ohnísk nákazy, lokality a aj podmienok odkiaľ deti dochádzajú, na základe preplnenosti nemocníc a na základe incidencie, podielu nakazených podľa vekových štruktúr, alej aj nízkej zaočkovanosti na školách ako aj v regióne navrhol obmedziť prezenčnú výučby žiakov II. stupňa základných škôl, stredných škôl a gymnázia v meste Stropkov. Návrh bol odobrený Bezpečnostnou radou okresu.“

A ďalej dodáva: „RÚVZ eviduje za 48. KT v okrese Svidník veľmi mierny pokles pozitívnych prípadov, v okrese Stropkov mierny nárast v porovnaní so 47. KT. V okrese Svidník potvrdených 229 a v okrese Stropkov 248 pozitívne testovaných. V obidvoch okresoch je naďalej vysoká úroveň komunitného šírenia, pozitivita testov je viac ako 30 percent, každý tretí testovaný je pozitívny.“

Stanovisko hlavného hygienika SR Jána Mikasa k prerušeniu prezenčnej výučby na školách:

V situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a keď u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu, je prechod na dištančnú formu vzdelávania veľmi dôležitým nástrojom. Na tomto sa zhodujú epidemiológovia i ďalší odborníci v medicíne aj verejnom zdravotníctve – vrátane odborného konzília.

Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde „nie je problém s nákazou“. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade covidu zatiaľ neexistujú.

Rozumieme snahe ministra školstva udržať prezenčné vzdelávanie na Slovensku čo najdlhšie. Aj my si uvedomujeme dôležitosť prezenčnej formy vzdelávania a následkov, ktoré takéto rozhodnutie môže pre tisíce rodičov a detí znamenať. Deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, avšak, bohužiaľ, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu tohto ochorenia na členov spoločnej domácnosti, ktorí ho následne môžu zanášať ďalej. Pri viac ako 3400 hospitalizovaných pacientoch preto musíme využiť každý dostupný a efektívny mechanizmus, aby sme šírenie ochorenia spomalili. A to okamžite.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, si uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. Nerobia to „len tak od boku“. Ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva a tieto kroky prijímajú v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortmi či inštitúciami.


-fec-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter