Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ženy v Prešovskom kraji žijú v priemere o 8 rokov dlhšie ako muži

Ako vyplýva zo štatistík ŠÚ SR v roku 2017 zomrelo v Prešovskom
kraji 6 880 osôb, čo je o 196 viac ako v roku 2016. V rámci krajov
dosahuje Prešovský kraj najnižšiu hodnotu úmrtnosti, čo predstavuje
8,4 úmrtí na 1 000 obyvateľov.

Z hľadiska pohlavia je charakteristická mužská nadúmrtnosť, ktorá
pretrvávala u mužov až do veku 74 rokov vrátane. Na 1 000 zomretých
žien pripadalo 1 082 zomretých mužov. V roku 2017 bol priemerný vek
zomretého muža 69 rokov a zomretej ženy 77 rokov.
„Z hľadiska príčin smrti najviac úmrtí u oboch pohlaví
bolo v dôsledku chorôb obehovej sústavy. Na tieto choroby zomrelo 1 564
mužov a 1 792 žien. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí boli nádorové
ochorenia, ktoré tvorili 24,1 % všetkých úmrtí. Na túto diagnózu zomrelo
v kraji 949 mužov a 707 žien. Na treťom mieste to boli úmrtia
v dôsledku chorôb dýchacej sústavy, na ktoré v kraji zomrelo 333 mužov
a 307 žien,“
priblížila Z. Kozoňová z ŠÚ SR, pracovisko
Prešov a dodáva, že napriek negatívnemu vplyvu chorôb sa však zvyšuje
stredná dĺžka života. Označuje sa aj ako nádej na dožitie, ktorá
v určitom veku poskytuje informácie o tom, ako dlho bude v priemere žiť
osoba v príslušnom veku. Najčastejšie sa udáva stredná dĺžka života
pri narodení. V Prešovskom kraji stredná dĺžka života pri narodení
mužov dosiahla 73,8 roka a u žien 80,8 roka. To znamená, že dievčatá
narodené v roku 2017 majú šancu dožiť sa o 7 rokov viac ako chlapci
narodení v tom istom roku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter