Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ženy si uctili kvetmi a slávnostným kultúrnym programom

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-02.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Minulú nedeľu oslavovali svoj
sviatok všetky ženy. Pri tejto príležitosti sa v reprezentačnej sále
kaštieľa uskutočnil slávnostný kultúrny program, na ktorom oslávenkyne
privítali a obdarovali kvetom predstavitelia mesta.</p>

<p>Primátor Ondrej Brendza vyzdvihol úlohu žien v našej spoločnosti,
pozornosť upriamil aj na fakt, že svoj sviatok oslavujú práve v najkrajšom
období roka, keď prichádza jar a prebúdza sa nový život, v čom vidí
krásnu symboliku. <strong><em>„Jedna stará múdrosť hovorí, že na svete
sú v živote človeka tri hlavné hodnoty, a to chlieb každodenný, ktorý
prináša silu a zdravie, múdrosť uložená do kníh a žena, ktorá nenechá
pretrhnúť niť života. Ľudský život je najkrajší a najvznešenejší
dar, ktorý my, ľudia, dostávame z náručia matky. S teplom objatia ženy,
s jej smiechom, plačom, s jej nehou a láskou – s tým má zmysel
žiť,“</em></strong> odznelo okrem iného v príhovore, ktorý zakončil
posolstvom francúzskeho básnika Honoré de Balsaca: <strong><em>„Cítiť,
milovať, trpieť, obetovať sa, bude vždy obsahom života
ženy.“</em></strong> V slávnostnom kultúrnom programe účinkovali
talentovaní žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy a Základnej
umeleckej školy F. Veselého pod vedením svojich pedagógov. Verš a
záverečný hudobný darček pripravila pre všetkých zúčastnených Michaela
Sušinová.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/12-mdz-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter