Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ženy si uctili hudbou, tancom a hovoreným slovom

obrazek8. marca sa v kaštieli pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien uskutočnil koncert Základnej
umeleckej školy Františka Veselého. Symbolická kytica uvitá z piesní,
tancov, hry na rôzne hudobné nástroje, ale i hovoreného slova, pohladila
dušu žien, ktoré s dojatím sledovali jednotlivé vystúpenia.

Hneď v úvode sa predstavil detský spevácky zbor Maľovaný svet,
nasledovala hra na klavíri, husliach, flaute, sólový spev, hra na zobcovú
flautu, akordeón. Osviežením programu boli aj tanečné vystúpenia
v podaní žiakov tanečného odboru. Bodkou za podujatím bol fľaškový
tanec v podaní žiačok už spomínaného odboru a Detskej ľudovej hudby pri
ZUŠ F. Veselého. Prítomné ženy odmeňovali výkony malých umelcov
búrlivým potleskom. Program pri príležitosti MDŽ moderovali Danka
Kuľbagová a Danka Čengerová, žiačky prvého ročníka druhého stupňa
literárno-dramatického odboru ZUŠ. Pod prípravu pôsobivých vystúpení sa
podpísali pedagógovia Ľ. Jakubčová, J. Illeš, N. Čepová, Z. Dravecká
Mikulová, M. Sušinová, D. Stašková, M. Vaňuga, L. Bangová, Z.
Petriľaková a riaditeľ ZUŠ M. Cimbala.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter