Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zdravé pracoviská bez stresu

<p>Agentúra EÚ – OSHA spustila dvojročnú (2014-2015) celoeurópsku
kampaň „Zdravé pracoviská bez stresu“.<br>
Cieľom tejto kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom pomoc a
usmernenia v oblasti riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík a
tiež podporiť používanie praktických a jednoduchých nástrojov, ktoré
snahy v tejto oblasti uľahčujú.<br>
Stres je druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný problém súvisiaci
s prácou v Európe a spolu s ďalšími psychosociálnymi rizikami sa
považuje za príčinu viac ako polovice (50 – 60 %) vymeškaných
pracovných dní. Zlé psychosociálne pracovné prostredie môže mať výrazne
negatívny vplyv na zdravie zamestnanca.<br>
Od 19. októbra 2015 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv. 303 a
312) uskutoční dňa 23.10.2015 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.<br>
Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a
toxikológie „Zdravé pracoviská bez stresu“, kde zamestnanci sprístupnia
zamestnávatel‘om príručku kampane a v nej odporúčané metódy na
preventívne (fakultatívne) posudzovanie psychosociálnych rizík pri
práci.<br>
Viac informácii o kampani nájdete na internetovej stránke kampane: <a
href=“http://www.osha.europa.eu“>www.osha.europa.eu</a> a na internetovej
stránke RÚVZ Svidník: <a href=“http://www.ruvzsk.sk“>www.ruvzsk.sk</a>.<br>
<strong>Ing. Slávka Vasilenková, odd.PPLaT, RÚVZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter