Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zbor sv. Cyrila a Metoda jubiluje

Rada Európy vydala vyhlásenie, v ktorom vyzýva všetky členské štáty
chrániť si svoje jazyky a kultúrne dedičstvo. Zánik aj toho najmenšieho
národa a jeho kultúry by bol nenahraditeľnou stratou. Kultúry vznikali a
zanikali spolu s národmi, ktoré ich vytvárali. Kultúra v každej etape
vývoja národov je svojská, neopakovateľná. Inými slovami povedané dejiny
sa vtískali, vtláčali do kultúry každého národa. Neopakovateľnú krásu
má každý jazyk, jeho kultúra, melódie a spevy.

Studnica ľudových a duchovných piesní je dedičstvom, ktoré nám
zanechali predchádzajúce generácie našich rodičov. Vznešené, radostné a
niekedy aj smútočné melódie v našom meste prezentujú dva spevácke zbory.
Zbor „Karmel“, ktorý v r. 2009 oslávil 30. výročie od svojho
založenia a Spevácky zbor sv. Cyrila Metóda pri chráme redemptoristov,
ktorý v tomto roku oslávi 10. výročie od svojho založenia.
Repertoár zboru sv. CM tvoria liturgické piesne siahajúce do čias
cyrilometodejských a účinkovania sv. Jána Zlatoústeho, prezentujú
duchovné piesne 19. a 20. storočia, jeho vystúpenia sú obohatené
o piesne slovenských hudobných skladateľov Mikuláša Schneidera
Trnavského, Eugena Suchoňa a Milana Nováka, ktorý pre tento zbor upravuje aj
v súčastnosti nové skladby a možno ho nazvať „ich dvorným
skladateľom“.
V rámci cirkevnej hudby, piesne, s ktorými zbor vystupuje možno
charakterizovať ako zmes konzervatívnych duchovných a moderných skladieb.
Ich koncerty prinášajú očistný zážitok, lebo spev v ich podaní
vychádza zo srdca, z duše. Prítomné obecenstvo z nich odchádza príjemne
prekvapené a niekedy až k slzám dojaté.
Členovia zboru sú obyčajní ľudia, s veľkým srdcom a úprimným vzťahom
k duchovnej hudbe. Na čele so svojou dirigentkou, pani Ľudmilou Jakubčovou,
hľadajú vždy niečo nové, príťažlivejšie. Ich piesne rozkvitli, vymkli
sa z našich malých provincionálnych pomerov. Ich spev sa ticho a nenápadne
vznáša aj v zahraničí, kde sú neustále pozývaní.
Všetky tieto úspechy si vyžadujú veľa úsilia. Skúšky a nácviky
predstavujú okolo 100 hodín ročne. Toľko času tvoria aj vystúpenia na
pobožnostiach, akciách mesta, vystúpeniach v okolitých obciach a najmä
vystúpenia v družobných farnostiach a v zahraničí.
Zbor má aj dlhodobé ciele. V súčastnosti sa intenzívne pripravuje na
3. púť grécko-katolíkov na Velehrad, ktorý bol jedným
z najdôležitejších miest Veľkej Moravy. Určite po ňom kráčali
kniežatá Rastislav a Svätopluk, ale aj sv. Cyril a Metod. Púť sa
uskutoční v r. 2011. Spojené grécko – katolícke zbory zo Stropkova,
Svidníka, Michaloviec, Sečoviec, Trebišova a Vranova n/T. pripravujú
archijerejskú sv. liturgiu v staroslovienskom jazyku, ďalej akadémiu a
pobožnosti. Prvá púť sa uskutočnila v roku 1946. Zúčastnili sa jej aj
blahoslovený biskup Gojdič a blahoslovený o. Dominik Trčka, ktorý pôsobil
v Stropkove.
Naše poďakovanie patrí otcom redemptoristom, ktorí držia nad zborom
ochrannú ruku a funkcionárom a poslancom mesta, ktorí v rámci možnosti
rozpočtu mesta podporujú činnosť zboru aj finančne. V neposlednom rade
poďakovanie patrí i všetkým priaznivcom, ktorí fandia nášmu zboru a
zúčastňujú sa na vystúpeniach zboru. Členovia zboru sa riadia heslom:
„Sme šťastní z duchovných a kultúrnych zážitkov“.
MUDr. Ján Ivan, člen zboru sv.CaM

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter