Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zbierka Biela Pastelka 2015 – poďakovanie

<p>Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým
zrakovým postihnutím. 15. ročník zbierky sa koná od 15. júna do
31. decembra 2015 na základe rozhodnutia o povolení verejnej zbierky
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.<br>
Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a
snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa
použijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou ktorých nevidiaci a
slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život.
Ide napríklad o bezpečnú schôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie
Brailovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná
hygiena a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo
postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a vzájomne prospešnú
činnosť.<br>
Aj naša organizácia, ktorá združuje členov Stropkovského a Svidníckeho
okresu sa zapojila do tejto zbierky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám vyšli v ústrety a ochotne pomohli uskutočniť tuto zbierku aj
v našich okresoch. Dňa 25. septembra 2015 ste mohli stretnúť v mestách
Svidník, Stropkov a Giraltovciach dobrovoľníkov ponúkajúcich odznaky
s logom bielej pastelky. Vďaka študentom Strednej priemyselnej školy odevnej
vo Svidníku, Spojenej školy/obchodná akadémia/ vo Svidníku, Stredná
zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Gymnázium Duklianskych hrdinov
vo Svidníku, Gymnázium v Stropkove, Gymnázium v Giraltovciach a súkromnej
strednej odbornej škole v Giraltovciach v uliciach sa vyzbierala suma
1 043,41€. Už sa stalo tradíciou, že do tejto zbierky zapájajú sa aj
žiaci základných škôl v oboch okresoch. Tohto roku sú to tieto školy:
ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, ZŠ Cernina, ZŠ Okrúhle, ZŠ Lomne, ZŠ
Turany n/O, ZŠ Havaj, ZŠ Bukovce, ZŠ cirkevná vo Svidníku, ZŠ Karpatská
vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku, spojená ZŠ Centrálna vo Svidníku,
ZŠ Komenského vo Svidníku, ZŠ Mlynská v Stropkove, ZŠ Konštantínova
v Stropkove, ZŠ Hrnčiarska v Stropkove a CZŠ Hrnčiarska v Stropkove. Už
druhy rok prebieha zbierka aj na týchto školách: SOŠ elektrotechnická
v Stropkove, SOŠ technická vo Svidníku a Stredná odborná škola vo
Svidníku. Na týchto školách sa vyzbierala suma: 1158,57€ . Celkom sa
vyzbierala suma: 2 201,98€ . Za Prešovský kraj to bolo 16 022,17€<br>
Ďakujeme riaditeľom, profesorom a učiteľom vyššie spomínaných škôl za
pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka,
ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Poďakovanie patrí
aj Vám milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe,
rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je
vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým príroda nedožičila vidieť
svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a
pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých
zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a
prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní.<br>
Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy!<br
/>
<strong>Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter