Zbierka Biela Pastelka 2011 – poďakovanie

<p>Zatvorte oči a skúste pracovať, prejsť sa mestom či navariť…
Dostanete sa tak do sveta nevidiacich a pochopíte s akými prekážkami sa
títo ľudia denne stretávajú. Práve pre nich je tu verejná zbierka Biela
pastelka, vďaka ktorej sa môžu realizovať kurzy, ktoré pomáhajú
nevidiacim naučiť sa žiť v tme. Biela pastelka je symbolom
neviditeľných línii, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia
v často ťažkých situáciách, kresli bielu čiaru na tmavej ceste. Biela
pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

<p>Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým
zrakovým postihnutím. 10. ročník zbierky sa konal od 1.jula do
31. decembra 2011
na základe rozhodnutia o povolení verejnej
zbierky Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí
stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané
peniaze sa použijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou ktorých nevidiaci
a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život.
Ide napríklad o bezpečnú schôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie
Brailovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná
hygiena a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo
postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a vzájomne prospešnú
činnosť.
Aj naša organizácia, ktorá združuje členov Stropkovského a Svidníckeho
okresu sa zapojila do tejto zbierky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám vyšli v ústrety a ochotne pomohli uskutočniť tuto zbierku aj
v našich okresoch. Dňa 21. septembra 2011 ste mohli
stretnúť v mestách Svidník, Stropkov a Giraltovciach dobrovoľníkov
ponúkajúcich odznaky s logom bielej pastelky. Vďaka študentom
Strednej priemyselnej školy odevnej vo Svidníku, Spojenej
školy/obchodná akadémia/ vo Svidníku, Stredná zdravotnícka škola
milosrdného Samaritána, Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku,
Gymnázium v Stropkove, Gymnázium v Giraltovciach a súkromnej strednej
odbornej škole v Giraltovciach
sa v tento deň vyzbierala suma
1 164,83 €. Už štvrtý rok do tejto zbierky zapájajú sa
aj žiaci základných škôl v oboch okresoch. Tohto roku sú to tieto školy:
ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, ZŠ Cernina, ZŠ Mestisko, ZŠ
Okrúhle, ZŠ Lomne, ZŠ Turany n/O, ZŠ Šarišský Štiavnik, 3. ZŠ vo
Svidníku na ul. 8.maja, ZŠ Havaj, ZŠ Bukovce a ZŠ Kružľova.

Celkom sa vyzbierala suma: 1851,25 €. Za Prešovský kraj to bolo
14 911,11 €

Ďakujeme riaditeľom, profesorom a učiteľom vyššie spomínaných škôl za
pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka,
ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Poďakovanie patrí
aj Vám milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe,
rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je
vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým príroda nedožičila vidieť
svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a
pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých
zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a
prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní.
Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do
tmy!

Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter