Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zbierka Biela Pastelka 2009 – poďakovanie

Zatvorte oči a skúste pracovať, prejsť sa mestom či navariť…
Dostanete sa tak do sveta nevidiacich a pochopíte s akými prekážkami sa
títo ľudia denne stretávajú. Práve pre nich je tu verejná zbierka Biela
pastelka, vďaka ktorej sa môžu realizovať kurzy, ktoré pomáhajú
nevidiacim naučiť sa žiť v tme. Biela pastelka je symbolom neviditeľných
línii, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často
ťažkých situáciách, kresli bielu čiaru na tmavej ceste.

Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma. Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska každoročne organizuje celoslovenskú verejnú zbierku
Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.
8. ročník zbierky sa koná od 1. augusta do 31. decembra 2009 na základe
rozhodnutia o povolení verejnej zbierky Ministerstvom vnútra slovenskej
republiky. Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili
zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa
použijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou ktorých nevidiaci a
slabozraký ľudia získavajú zročnosti nevyhnutné pre každodenný život.
Ide napríklad o bezpečnú schôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie
Brailovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná
hygiena a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo
postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a vzájomne prospešnú
činnosť. Aj naša organizácia, ktorá združuje členov Stropkovského a
Svidníckeho okresu sa zapojila do tejto zbierky. Touto cestou chceme
poďakovať všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety a ochotne pomohli
uskutočniť túto zbierku aj v našich okresoch. Dňa 23. septembra ste mohli
stretnúť v mestách Svidník, Stropkov a Giraltovce dobrovoľníkov
ponúkajúcich odznaky s logom bielej pastelky. Vďaka študentom Strednej
priemyselnej školy odevnej vo Svidníku, Spojenej školy (obchodná akadémia)
vo Svidníku, Cirkevného gymnázia vo Svidníku, Gymnázia Duklianskych hrdinov
vo Svidníku, Gymnázia v Stropkove, Gymnázia v Giraltovciach a Stredného
obchodného učilišťa v Giraltovciach sa v tento deň vyzbierala suma
1 552,75 €. Už tretí rok do tejto zbierky sa zapájajú aj žiaci
základných škôl v oboch okresoch. Tohto roku sú to tieto školy: ZŠ
Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, ZŠ Cernina, ZŠ Mestisko, ZŠ Okrúhle, ZŠ
Lomné, ZŠ Turany n/O, ZŠ Cirkevná vo Svidníku a 3. ZŠ vo Svidníku na ul.
8. mája. Celkom sa vyzbierala suma 2 054,72 a tým sme sa umiestnili na
druhom mieste v Prešovskom kraji, hneď za Prešovským okresom. Ďakujeme
riaditeľom, profesorom a učiteľom vyššie spomínaných škôl za pomoc a
spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorou
ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Poďakovanie patrí aj
Vám, milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe rozhodli
podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou nechá je Vám
dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým príroda nedožičila vidieť svet
vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a
pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých
zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a
prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní.
Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy!
Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter