Zberný dvor uviedli do prevádzky

<p>Začiatkom marca sa
v areáli novovybudovaného zberného dvora uskutočnilo jeho slávnostné
otvorenie. Okrem primátora Petra Obrimčáka s manželkou sa tam zúčastnili
aj starostovia obcí zapojených do projektu separovaného zberu odpadu,
koordinátorka projektu Eulalia Štefanová a zástupcovia štátnej správy
v oblasti životného prostredia.

<p>„Sme veľmi radi, že sa nám tento projekt podarilo
zrealizovať. Táto prevádzka je na vysokej úrovni a aj vďaka tomu bude
rozšírená súčasná separácia o ďalšie komodity. V súčasnosti už
v meste a 24 okolitých obciach separujeme päť komodít. Onedlho pribudne aj
separácia biologicky rozložiteľných odpadov,“
priblížil
prínos projektu riaditeľ Služby m. p. Gabriel Zajtko. V novom zbernom dvore
boli vybudované spevnené plochy, prístrešky, garáž pre novú techniku,
mostová váha a špeciálne skladovacie veľkokapacitné kontajnery spolu za
vyše 304 tis. eur. Za takmer 142 tis. eur nakúpili drvič, štiepkovač,
nakladač a tri zberové vozidlá. Do celkového ukončenia projektu ostáva
dokúpiť a umiestniť kontajnery a kompostéry na biologicky rozložiteľný
odpad. „Vďaka novému zbernému dvoru máme k dispozícii
väčšie skladovacie kapacity. Pomôže nám to v tom, že kvôli nedostatku
miesta nebudeme tlačení termínmi na vyskladnenie vyseparovaných komodít a
s odberateľmi budeme môcť vyjednať lepšiu cenu,“
vysvetlil
G. Zajtko.
V stredisku separovaného zberu v súčasnosti pracujú traja zamestnanci,
14 ľudí pomáha v rámci aktivačných prác na dotrieďovacej linke odpadu.
Celková výška projektu predstavuje sumu 795 884,52 eur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter