Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záznamy z priemyselných kamier využila aj štátna polícia

<p>Kamerový monitorovací systém v Stropkove by mal zabezpečovať jeho
obyvateľom a návštevníkom pocit bezpečia v uliciach a podľa vyjadrenia
Juraja Lehockého, povereného riadením Mestskej polície sa využíva na
ochranu zdravia a majetku občanov.</p>

<p><strong><em>„Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu,
nakoľko už len samotná informácia, že určité miesto je pod stálym
dohľadom kamery, odrádza potenciálnych páchateľov. Výstupy z našich
kamier slúžia len pre služobné účely v rámci objasňovania
protiprávneho konania a ďalšie konkrétne výstupy sú poskytované len
orgánom činným v trestnom konaní na základe ich písomného požiadania.
Za prvý polrok 2015 boli záznamy z mestského kamerového systému
poskytnuté v piatich prípadoch, konkrétne pre OOPZ Stropkov, OR PZ Svidník
a OR PZ Vranov nad Topľou,“</em></strong> skonštatoval. Od 20. januára
2014 začalo svoju činnosť chránené pracovisko s dvomi operátormi
Mestskej polície. Ide o pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.
Jeho zriadenie umožňuje efektívnejšie personálne využitie príslušníkov
MsP, ktorí môžu byť intenzívnejšie nasadzovaní priamo do výkonu služby
vo vytipovaných uliciach mesta. V súčasnosti je v rámci kamerového
systému funkčných 15 kamier. <strong><em>„Operátori sledujú, či
nedochádza k porušovaniu verejného poriadku na verejnosti, k vandalizmu a
či vodiči motorových vozidiel rešpektujú dopravné značky najmä tam, kde
je zastavenie a státie zakázané alebo neparkujú na chodníkoch či verejnej
zeleni. Zistený stav oznámia príslušníkom MsP alebo ho uvedú na záznam,
ktorý nám odovzdajú k ďalšiemu konaniu,“</em></strong> vysvetlil
princíp využitia kamerového systému Juraj Lehocký.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter