Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záverečný venček kurzu spoločenských tancov

<p>Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry zorganizovalo v mesiacoch
október až december 2015 kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy,
ktorého cieľom je mladých ľudí naučiť základom spoločenského tanca a
pravidlám spoločenského správania sa. Slávnostné ukončenie tohto kurzu sa
uskutočnilo 15. januára 2016 a atmosféru umocnilo aj miesto konania –
hotel Ondava. V tento večer 23 mladých ľudí ukázalo, čo sa počas
jesenných stretnutí naučili. A nedali sa zahanbiť. Podujatie začalo
slávnostným nástupom absolventov za prítomnosti rodičov a pozvaných
hostí. Po príhovore p. A. Madzinovej, spolu s lektormi z tanečnej školy sa
začalo podujatie, ktoré malo vysokú profesionálnu a spoločenskú úroveň.
Absolventi kurzu predviedli svojim rodičom rôzne druhy spoločenských tancov
ako waltz, valčík, tango, čardáš, polka, cha-cha, jive a salsa. Všetci
absolventi získali certifikát o absolvovaní kurzu. Po rodičovskom tanci
nasledovala voľná zábava a po nej mladé páry súťažili, komu sa podarí
najlepšie zvládnuť vybraných 5 tancov. Tie hodnotila odborná porota
profesionálov. Víťazmi súťaže sa stal tanečný pár – Katarína
Vašková s partnerom Dávidom Dziakom. Spestrením bolo aj vystúpenie
profesionálnych tanečníkov. V závere vo venčekovom tanci si absolventi
spomedzi seba zvolili Venčekového kráľa a Venčekovú kráľovnú. Titul
kráľovnej venčeka získala Denisa Beriková a s najväčším počtom
venčekov sa kráľom stal Patrik Bodnár. Víťazmi však boli všetci. Týmto
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pripravili toto nádherné podujatie a
to lektorom z tanečného štúdia FrimArt z Prešova p. Frimerovi Dušanovi a
p. Šidelskej Lucii, a taktiež p. Anežke Madzinovej za organizáciu.<br>
<strong>Za rodičov Ing. Čintalová, Mgr. Vašková</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-vencek-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-vencek-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-vencek-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-vencek-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter