Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zavedenie povinnej predškolskej výchovy

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá
zavádza povinnú predškolskú prípravu pre každé päťročné dieťa.
Splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý návrh novely zákona
presadzoval od svojho nástupu do funkcie, to považuje za veľký krok
správnym smerom.

„Do prípravy návrhu novely zákona sme spolu s kolegami
vložili tri roky práce, som preto veľmi rád, že pani prezidentka novelu
podpísala a považuje opatrenia, ktoré sme v súvislosti so zavedením
povinnej predškolskej prípravy navrhli, za užitočné. Teší ma aj
skutočnosť, že sa zhodneme v tom, že povinná predškolská príprava
môže výrazne pomôcť k tomu, aby boli naše deti lepšie pripravené na
nástup do prvého ročníka základnej školy,“
hovorí
Ravasz.
Novela, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2021, reflektuje na súčasný
stav na Slovensku, kde iba každé tretie dieťa z marginalizovaných rómskych
komunít chodí do škôlky aspoň rok. Podľa Ravasza však pomôže nielen
deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale všetkým deťom. Výskumy
aj prax totiž ukazujú, že dieťa, ktoré prichádza do základnej školy zo
škôlky, má oveľa väčšiu šancu na úspech vo vzdelávacom systéme a do
budúcnosti sa tak zvyšuje aj jeho možnosť nájsť si lepšie uplatnenie na
otvorenom trhu práce. Povinná škôlka môže zároveň dopomôcť aj
k lepšej diagnostike detí a tým redukovať počet detí v špeciálnych
školách. Pre rodičov, ktorí chcú absolvovať predškolskú prípravu
s deťmi doma, však zákon umožňuje výnimky.
„Počas tvorby návrhu prebehla diskusia s rôznymi
organizáciami reprezentujúcimi jednotlivé segmenty predškolskej výchovy,
ako aj so zriaďovateľmi – obcami. Škôlka nie je jedinou možnosťou, akou
môžu deti plniť povinný rok predškolskej výchovy, naopak, novela podporila
aj alternatívne formy vzdelávania, napríklad súkromné a lesné škôlky,
ako aj vzdelávanie doma s rodičmi. Na vzdelávanie doma bude pritom stačiť,
aby mal rodič ukončenú strednú školu s maturitou,“

vysvetľuje Ravasz.
Schválenie novely zákona však splnomocnenec považuje iba za ,,odrazový
mostík“. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity už momentálne
pracuje aj na ďalších podporných opatreniach, ktoré pomôžu k tomu, aby
sa povinná predškolská príprava úspešne uplatnila aj v praxi. Víziou do
budúcnosti je, podľa vzoru z okolitých krajín, postupne rozširovať
povinnú predškolskú prípravu vekovo smerom nadol.
,,Budujeme nové škôlky, prípadne rekonštruujeme a zväčšujeme
tie staré, no pracujeme aj na tom, aby sme v škôlkach mali dostatok
učiteľov a asistentov. Zamerali sme sa aj na prácu s rómskymi rodičmi.
Dnes si už mnohí z nich uvedomujú dôležitosť predškolskej prípravy, pre
niektorých sú však škôlky stále akýmsi strašiakom. Najnovšie preto
pracujeme na tom, aby mohli rómske mamičky nastúpiť do škôlok ako pomocná
pracovná sila. Tento zámer chceme podporiť aj osobitným projektom. Som
presvedčený, že práve zapojenie rómskych rodičov ako asistentov
v škôlkach pomôže prekonať obavy a predsudky v komunite,“

dodal.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter