Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záväzok môže mesto finančne položiť

<p>Vzhľadom na objem financií, ktorými mesto ročne disponuje, sa výška
ďalšieho úveru môže zdať zanedbateľná. Zadlženie Stropkova však za
posledných osem rokov viac ako štvornásobne vzrástlo a v ostatnom období
má mesto problém aj s disponibilnou hotovosťou. Plánovaný 272-tisícový
úver môže skomplikovať aj pripravovaný projekt kompletnej rekonštrukcie
kultúrneho strediska za vyše 700 tisíc eur. Na jeho uskutočnenie si mesto
potrebuje vziať preklenovací krátkodobý úver, ktorý splatí po preplatení
všetkých nákladov súvisiacich s projektom. Ak by však prijalo 272 tisíc
na priemyselný park, úverovú zaťaženosť samosprávy by to mohlo ovplyvniť
do takej miery, že krátkodobú pôžičku na kultúrne stredisko by sme
nemuseli dostať a prišli by sme tak o európske peniaze na dlhoočakávanú
rekonštrukciu.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter