Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záujmové vzdelávanie má zmysel, keď je atraktívne

<p>Združenie miest a obcí Slovenska považuje mimoškolskú činnosť a
záujmové vzdelávanie za dôležitý doplnok k ďalšiemu vzdelávaniu
žiakov. Mestám a obciam ako najväčším zriaďovateľom základných škôl
pripomína, že najneskôr do 10. septembra majú každému žiakovi vydať
vzdelávací preukaz, ktorý by mal žiak následne, do 25. septembra odovzdať
zariadeniu, v ktorom má záujem navštevovať záujmové vzdelávanie.
„Vzdelávacie preukazy netreba vnímať iba ako 30 eurovú poukážku, čo je
aktuálna výška dotácie rezortu školstva na tento rok. Je potrebné ho
vnímať ako hodnotu, ktorá zvyšuje atraktivitu a služby, ktoré ponúkajú.
Z tohto pohľadu treba veľmi citlivo vnímať nielen celkový objem
odovzdaných preukazov, ale tiež hľadať možnosti ako neustále zvyšovať
kvalitu a atraktivitu záujmového vzdelávania a mimoškolskej činnosti,“
hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Záujmové vzdelávanie je
v priebehu školského roka poskytované v rozsahu minimálne 60 hodín, a to
bez ohľadu na jeho poskytovateľa. Kým v minulom školskom roku bolo
vydaných takmer 684 000 vzdelávacích preukazov, počet preukazov prijatých
zariadeniami od žiakov bol na úrovni 570 000 preukazov. V zmysle zákona
o financovaní škôl a školských zariadení a v rámci školského zákona
vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania
poskytovaného školami a školskými zariadeniami zaradenými do sústavy
škôl a školských zariadení. Podľa štatistických výkazov bolo
k 15. septembru 2014 v prevádzke 332 centier voľného času, ktoré
žiakom poskytovali záujmové vzdelávanie v 8 896 útvaroch, pričom ich
navštevovalo 125 000 žiakov. Najmenej centier voľného času bolo
v Bratislavskom kraji a to 10. Nasledoval Nitriansky kraj s 24, Trenčiansky
s 25, Trnavský s 27 centrami voľného čas. V banskobystrickom kraji ich
pôsobilo 33, v žilinskom kraji 60, Košickom 55 a v Prešovskom 98.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter