Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavosti z činnosti Matričného úradu vo Svidníku

<p>Pracovníčky matričného úradu sa vo svojej praxi stretávajú z rôznymi
situáciami a prípadmi. V poslednom čase je to problém pri zapisovaní a
vybavovaní rodného listu dieťaťa pri jeho narodení.

<p>V dnešnej dobe odchádza stále viac a viac otcov za prácou do
zahraničia. Pri svojom odchode si vôbec neuvedomujú, aký problém môže
mať ich ešte tehotná manželka pri vystavení rodného listu ich dieťaťa.
Hlásenie o narodení prichádza na matričný úrad s údajmi o dieťati a
rodičoch už z pôrodnice. Toto hlásenie na pôrodnici podpisuje matka
dieťaťa a otec dieťaťa (jej manžel) ho podpíše pri preberaní rodného
listu na príslušnom matričnom úrade. Ak je otec v zahraničí, nastáva
problém, ako a komu tento rodný list vydať. Preto upozorňujeme budúce
mamičky, ktorých sa takáto udalosť týka, aby sa už vopred na ňu
pripravili. Matrikárky radia: Zájdite si na príslušný úrad so svojim
manželom v čase, keď je ešte na Slovensku a dajte si overiť potvrdenie
o tom, že on je otcom dieťaťa a bude súhlasiť s menom, ktoré
v hlásení o narodení uvediete. S týmto potvrdením už môže prísť
mamička dieťaťa na matriku a my jej na jeho základe vydáme rodný list. Pri
predložení takéhoto potvrdenia by žiadne problémy neboli. Slobodné
mamičky upozorňujeme na možnosť spísania zápisnice o určení otcovstva
súhlasným vyhlásením pred narodením dieťaťa s otcom dieťaťa na
matrike. V hlásení o narodení z pôrodnice je už v kolónke otec
zapísaný. Pri narodení dieťaťa, ktorého rodičia spísali takúto
zápisnicu, po rodný list príde otec dieťaťa. Pri narodení dieťaťa
slobodnej mamičke, kde otec nie je uvedený, si rodný list preberie matka.
Veríme, že naše informácie nastávajúcim mamičkám pomôžu, ale ak
potrebujú poradiť, radi pomôžeme.
Matrikárky Matričného úradu vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter