Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavé historické udalosti a osobnosti zo Slovenska

STROPKOV

Dňa 19. novembra 1944 sa udiala v obci Tokajík (okres
Stropkov) tragédia, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín Slovenska. Nemeckí
vojaci na príkaz Jozefa Tisa zastrelili 32 miestnych mužov, pričom
2 prežili. Zastrelení boli kvôli pomoci miestnym partizánom.
Dňa 21. novembra 1568 kráľ Maximilián vydal vo Viedni
listinu, ktorou daroval Jánovi Petemu hrad Stropkov spolu s dedinami Kelča,
Košarovce, Petrovce a iné.
V Stropkove sa v novembri 1487 prerokovali veci krajiny a
týkajúce sa kráľa medzi liptovským županom Matúšom z Čeče a
Bardejovčanmi, o čom nám svedčí listina z 22. novembra
1487 určená mestskej rade Bardejova.
Zo dňa 22. novembra 1751 sa nám zachoval list slúžneho
Šarišskej stolice Štefana Bertotiho, ktorý ho adresoval Žigmundovi Petemu.
V tomto liste ho predvolal na súd.
Dňa 24. novembra 1781 bola v Stropkove spísaná dohoda
v spore Michala Vicaiho s dedičmi panstva Stropkov.
Dňa 26. novembra 1637 vydal palatín Mikuláš Esterházi
v Bratislave listinu, ktorou daroval Jánovi Kecerovi majetky v dedinách
Šandal, Bokša a Chminianska Nová Ves v Šarišskej stolici.
Dňa 26. novembra 1667 kráľ Leopold vydal vo Viedni
listinu, ktorou nariadil Františkovi Čákimu, aby ochraňoval Žigmunda Peteho
pokiaľ bude Žigmund v Boršodskej stolici.
Dňa 27. novembra 1750 kráľovná Mária Terézia pozvala
Žigmunda Peteho na snem do Bratislavy, ktorý sa mal konať 18. apríla
1751.
Druhým známym stropkovským farárom bol Andrej. Bardejovčania niekedy pred
30. novembrom 1545 žiadali Stropkovčanov, aby bol
stropkovský farár uvoľnený do ich poddanskej dediny Richvald. Stropkovčania
im odpovedali negatívne, pretože by zostali bez farára. Zároveň im
oznámili, že do Blatného Potoka vyšlú posla k svojmu pánovi, a keď sa
posol o týždeň vráti, tak im pošlú správu s definitívnou odpoveďou.
Bardejovčania dosiahli to, čo chceli, pretože v roku 1546 mestská rada
Stropkova oznámila Bardejovčanom, že dostala list už od richvaldského
farára Andreja.

SLOVENSKO

Dňa 19. novembra 1608 bol za uhorského kráľa
korunovaný Matej II. Habsburský.
Dňa 21. novembra 1939 slovenský minister zahraničných
vecí Matúš Černák podpísal so svojím nemeckým partnerom Joachimom von
Ribbentropom zmluvu o pričlenení časti územia bývalého Poľska
k Slovenskej republike. Išlo o niekoľko spišských a oravských obcí,
ktoré boli k Poľsku pričlenené v roku 1920.
Dňa 22. novembra 1939 v Paríži vznikla SNR, ktorá bola
založená slovenskými emigrantmi zoskupenými okolo Milana Hodžu.
Dňa 23. novembra 1457 zomrel v Prahe uhorský kráľ
Ladislav V. Pohrobok.
Dňa 24. novembra 1940 sa Slovensko pripojilo k Paktu troch
mocností (Nemecko-Taliansko-Japonsko).
Dňa 27. novembra 1805 napoleonské vojská obsadili pravý
breh Dunaja a vstúpili do Bratislavy.
Dňa 29. novembra 1780 zomrela uhorská a česká
kráľovná, rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia, ktorá v Uhorsku vládla
dlhých 40 rokov.
Dňa 30. novembra 1938 sa novým československým
prezidentom stal Emil Hácha. Na jeho príkaz sa v noci z 9. na 10. marca
1939 uskutočnil Homolov Puč, ktorý dal nacistickému Nemecku zámienku na
obsadenie Česka. Puč mal zabrániť rozpadu Československa.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo
Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80-901392-5-6.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska
práca. Trnava: 2014, 51 s.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839). Prešov:
Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter