Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavé historické udalosti a osobnosti zo Slovenska

Mesto Stropkov sa vo
februári 2017 zapojilo do projektu s názvom „Karpatský plenér dreveného
umenia“ s družobným mestom Korczyna. Predmetom tohto projektu je
5 monumentálnych sôch postáv Pavla Országha Hviezdoslava, Františka
Ferdinanda d`Este, Jozefa Žanonyho, Metoda Dominika Trčku a Lukáša Vereša.
Sochy budú približne dvojmetrové a ručne vyrezávané z dreva. Postupne sa
v týždenníku Spektrum budú uverejňovať životopisy týchto piatich
osobností, ktoré sa výrazne zapísali do našich mestských dejín. Rezbári
začnú vyrezávať 31. júla 2017.

Pavol Országh Hviezdoslav
Narodil sa 2.2.1869 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. 11. 1921 v Dolnom Kubíne
vo veku 72 rokov, kde je aj pochovaný. Jeho pseudonymy – Hviezdoslav a
Jozef Zbranský. Pavol Országh bol slovenský spisovateľ, básnik, dramatik,
prozaik, prekladateľ a právnik. V roku 1876 sa oženil s Ilonou
Novákovou.
V rokoch 1870 – 1872 študoval právo v Prešove. Počas tohto pobytu
zavítal aj do Stropkova, kde hľadal svojich predkov. Išlo o Helenu
Országhovú, vdovu po Gabrielovi Perínskom, ktorý zomrel v roku
1567. Počas jeho pobytu v Stropkove niekedy v rokoch 1871 –
1872 napísal krátku rozpravu o meste pod názvom „Stropkov“. Báseň
bola napísaná v 4 zlomkoch a prakticky sa v zborníku Nové Obzory
4 z roku 1962 (str. 231 – 241) nachádza na 7 stranách (Tento zborník si
môžete požičať aj v našej stropkovskej knižnici). Autorom štúdie je
Peter Liba. Mesto na jeho počesť dalo zhotoviť aj bronzovú bustu.
V knihe od Augustína Maťovčíka s názvom Herold svitajúcich časov
Hviezdoslav,
sa na strane 84 – 85 nachádza prepis listu, ktorý
adresoval Pavol Országh Adolfovi Medzihradskému. List bol napísaný
13. 2. 1871 a Hviezdoslav v ňom spomína aj Stropkov.
Ukážka zo spomínaného listu: “ … V Stropkove budem pokračovať.
Trošku ja to poprekrúcam. Tu ale všade mi vravia, že zámku pri meste
Stropkov nikdy nebolo. Čo mám robiť?“

Štefan Krčméry o ňom napísal nasledovné: „Hviezdoslav prišiel ako
umelecký génius väčší od všetkých predošlých, aby zachytil všetky
vlákna slovenského umeleckého tvorenia, nadpriadol ich mocnou jemnou rukou a
s novým osviežením farieb utkal ich v tkanive reprezentujúce slovenský
život, vyrážajúce slovenskú dušu pre všetky časy.“
Pavol Országh patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúru
na sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia. Na vypuknutie 1. svetovej
vojny zareagoval lyrickým cyklom Krvavé sonety, ktoré napísal v roku
1914. Toto jeho dielo mohlo byť publikované až po skončení vojny.
Dopady
Je po ňom pomenovaná obec Hviezdoslavov, niekoľko námestí, ulíc a
Hviezdoslavov vodopád. V umení jeho meno nesie súťažná prehliadka
umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a knižná edícia
Hviezdoslavova knižnica. Na jeho počesť je pomenovaná aj planétka (3980)
Hviezdoslav.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter