Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujalo nás…

Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat
v cirkusoch!

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití
zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom
verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia, bol
notifikovaný podľa požiadaviek smernice EÚ. Niekoľkomesačný legislatívny
proces tak dosiahol úspešný záver. K zverejneniu tejto vyhlášky dôjde
v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR novelou veterinárneho
zákona ustanovilo zákaz použiť zviera, uvedené v zozname ustanovenom
všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným ministerstvom, na verejné
vystúpenie a na jeho výcvik, za účelom verejného vystúpenia. A práve
legislatívny proces k tejto očakávanej vyhláške je po niekoľkomesačnom
pripomienkovom konaní úspešne ukončený. Od novembra teda dôjde
k účinnosti predmetnej vyhlášky a k uplatňovaniu zákonom stanoveného
zákazu.
Cieľom agrorezortu je ochrániť najrizikovejšiu skupinu zvierat, ktorých
použitie v cirkusoch často prekračuje, alebo je na hrane, s prekročením
ich biologických a fyziologických schopností, a ktorých držanie a neustále
premiestňovanie im môže spôsobovať pravidelný stres, poruchy zdravia,
alebo poruchy správania.
Kontrolu nad dodržiavaním týchto ustanovení, ako aj kontrolu ochrany zvierat
a dobrých životných podmienok zvierat, vykonáva Štátna veterinárna a
potravinová správa SR, prostredníctvom veterinárnym inšpektorov.
V prípade porušenia zákazu hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur.
Agrorezort zásadným spôsobom zmenil legislatívu v oblasti ochrany zvierat
len pred rokom, aktuálne pracuje ešte na zmene vykonávacích predpisov,
ktoré by mali byť zmenené alebo novelizované ešte v blízkom období.
Rovnako je dôležité ukončenie prechodného obdobia k povinnému
označovaniu všetkých psov na Slovensku. Keď sa tento proces sfinalizuje,
legislatíva Slovenskej republiky v oblasti ochrany zvierat bude jedna
z najpokrokovejších v porovnaní s ostatnými krajinami.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter