Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zatepľovací program využila jediná bytovka v meste

obrazekV priebehu októbra
začalo spoločenstvo vlastníkov bytov E2 na Mlynskej ulici realizovať projekt
kompletného zateplenia bytového domu, na ktorý ako jediní v meste získali
prostriedky z vládneho programu zatepľovania. Spomínaný bytový dom bol
skolaudovaný v roku 1971 ako druhý „panelák“ v Stropkove. Bezúročný
úver vo výške 172 tis. eur (5,2 mil. Sk) budú splácať nasledujúcich
15 rokov.

„Napriek tomu, že v súvislosti so zatepľovacím programom
mnohí hovorili o zložitej administratíve, za naše spoločenstvo môžem
povedať, že celý proces sme bez problémov zvládli a kompletnú žiadosť
sme posielali už 8 dní po spustení programu. V Štátnom fonde rozvoja
bývania bola zaregistrovaná pod poradovým číslom 68. Samozrejme, že
k nej bolo potrebné doložiť množstvo dokladov, ale pre ľudí, ktorí sú
vo vedení bytových spoločenstiev či správcovských spoločnostiach to nemal
byť žiaden problém,“
vysvetlila podpredsedníčka bytového
spoločenstva E2 Lenka Polivčáková, ktorá žiadosť pripravovala. Bolo
k nej potrebné doložiť dvadsať príloh od identifikácie žiadateľa, cez
projektovú dokumentáciu a tepelno-technický posudok až po finančnú
spôsobilosť na čerpanie úveru. Ten je zaručený tzv. záložným právom na
pohľadávku. „V praxi ide o ručenie účtom, na ktorom je
tvorený fond opráv bytového spoločenstva. Na splátku úveru môže byť
použitých max. 80 % fondu opráv, zvyšok musí ostať vo
fonde,“
doplnila L. Polivčáková. Ďalšou z podmienok
získania štátnej podpory bol výber dodávateľa stavby, ktorý je
držiteľom certifikátu na vykonávanie zatepľovania. Víťazom výberového
konania sa stala spoločnosť TERA-STAV z Martina. Aj keď niektoré bytové
samosprávy zahrnuli do objemu prác aj výmenu okien, v bytovom dome E2 budú
realizovať len zateplenie suterénu, obvodového plášťa a strechy.
„Keďže asi 80 percent vlastníkov bytov už má vymenené
okná, dohodli sme sa, že tí zvyšní si ich vymenia na vlastné náklady po
schválení štátnej podpory, s čím všetci súhlasili. Chceli sme totiž,
aby si ľudia mohli vybrať firmu, ktorá im nové okná dodá, podľa
vlastného uváženia.“
Podpredsedníčka bytového
spoločenstva pozitívne hodnotí aj prístup všetkých vlastníkov bytov
k spomínanému projektu. Počas prípravy podkladov sa nestretla
s nesúhlasným stanoviskom a všetci projekt zateplenia vítali. Takisto na
MsÚ v Stropkove, prostredníctvom ktorého bola žiadosť na ŠFRB zaslaná,
sa stretla s maximálnou ústretovosťou.
Ako už bolo spomenuté, úver budú splácať 15 rokov z prostriedkov vo
fonde opráv. „Čo sa týka ukončenia stavebných prác, dnes to
nevieme odhadnúť, keďže zatepľovať a nanášať fasádu je možné len za
určitých poveternostných podmienok. Všetko teda bude záležať od počasia.
V každom prípade hodnotím celý program zatepľovania kladne a je možno
škoda, že sa doň nezapojilo viac bytových samospráv
v meste,“
povedala L. Polivčáková. V priebehu minulého
týždňa už bola dokončená fasáda na západnej stene obytného domu a
aktuálne počasie, na koniec novembra neobvykle teplé, zatiaľ stavbárom
prácu výraznejšie nekomplikuje.
Podľa posledných dostupných údajov zo septembra tohto roku evidoval ŠFRB
82 žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB) o bezúročný úver na
zatepľovanie za vyše 15 mil. eur. Podpora bola priznaná 38 spoločenstvám
v celkovej sume vyše 7,6 mil. eur.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter