Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zastupiteľstvo zasadne posledný raz v tomto roku

<p>Zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na stredu,
16. decembra 2015. V reprezentačnej sále Kaštieľa sa vedenie mesta
stretne s poslancami po desiaty a zároveň poslednýkrát v tomto
kalendárnom roku. Začiatok rokovania bude patriť návrhu na predĺženie doby
nájmu nebytových priestorov a pozemku v hnedom priemyselnom parku pre IP
Connector Technology, s. r. o Stropkov. Nasledovať budú správy
o vykonaných kontrolách za uplynulý rok, ktoré prednesie súčasná a
hlavná kontrolórka, Ing. Gabriela Maruščáková. Vedúci Odboru financií a
správy daní MsÚ, Ing. Ján Polák, predloží návrh rozpočtu mesta Stropkov
na roky 2016 – 2018 a návrh o určení podrobností poskytovania
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a
školských zariadení sídliacich na území mesta. Vedúci OORR a žP MsÚ
prednesie návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov. Poslanci sa taktiež oboznámia
s návrhom plánu zasadnutí MsZ na budúci rok.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter