Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zastupiteľstvo rozhodne o budúcnosti prímestskej rekreačnej zóny

V piatok sa na 16. zasadnutí stretnú poslanci mestského zastupiteľstva.
Najdôležitejšími bodmi programu bude návrh na prevádzkovanie areálu Pod
vlekom a návrh na schválenie podmienok vypísania verejnej súťaže na
prenájom skládky TKO a služby vývozu TKO v meste Stropkov.

V prvom prípade mesto uvažuje o vytvorení spoločnej organizácie s TJ
Slávia, ktorá by bola správcom a prevádzkovateľom zariadení a športovísk
Pod vlekom v plánovanej prímestskej rekreačnej zóne. „Našim
cieľom je vytvoriť priestor pre relax a športové vyžitie pre najširšie
vrstvy obyvateľov mesta Stropkov a okolia, ktorí majú chuť oddýchnuť si
v príjemnom prostredí v prírode. Poslanci MsZ budú rozhodovať medzi
vytvorením neziskovej organizácie za účasti Mesta Stropkov a TJ Slávia
Stropkov alebo začlenením uvedených činností pod MŠK Tesla Stropkov,
s.r.o. Mestská rada podporila prvú alternatívu,“
informoval
prednosta MsÚ Metod Burák.
Poslanci sa budú zaoberať aj často medializovanou témou posledných
mesiacov – osudom odpadového hospodárstva v Stropkove. Vedenie mesta sa
priklonilo k vyhláseniu verejnej súťaže na prenájom skládky TKO a odvoz
odpadu v meste. Poslanci určia, aké podmienky budú musieť záujemcovia
o prevádzkovanie týchto služieb splniť. „Našou predstavou
je, aby súkromný investor získal prenájom skládky TKO minimálne na
15 rokov s tým, že by bola zmluvne definovaná periodicita odvozu TKO a
tiež aby prebral pracovno-právne záväzky Služby na úseku odpadového
hospodárstva,“
uviedol M. Burák.
Zasadnutie zastupiteľstva sa bude konať vo veľkej sále kaštieľa
o 13.00 hod.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter