Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zástupcovia vypálených obcí si prevzali vyznamenania

<p>Prednedávnom sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie
pri príležitosti 70. výročia udalostí v Kalništi. Po položení kytice
v Pietnej sieni múzea, básni, privítaní a pohľade do histórie, sa slova
ujal generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Nasledoval kultúrny
program, po ktorom prišlo na rad udeľovanie vyznamenaní zástupcom
102 slovenských obcí vypálených počas fašistických a nacistických
represálií. Na podujatie boli pozvaní aj starostovia z Turian nad Ondavou,
Tokajíka, Brusnice, Vojtoviec, Kolboviec, Jakušoviec, Korunkovej, Potočkov a
Solníka, z rúk hlavného štátneho radcu MO SR Richarda Zimányiho si však
vyznamenania prevzali len zástupcovia prvých štyroch menovaných obcí, Ján
Jakubov, Jana Medvecová, Tatiana Szaboóvá a Helena Kasardová, ostatným boli
doručené dodatočne. Po oceňovaní nasledovalo premietanie dokumentárneho
filmu Príbehy o Kalništi, ďalej kultúrny program a v závere podujatia
pozvali organizátori všetkých hostí na občerstvenie.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/14-starostovia-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter