Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„ZARIČANKA“ OPÄŤ BODOVALA

„Neberme zrelý vek tak prísne,
šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
pre pohodu je zárukou.“

V duchu týchto slov sa nieslo stretnutie ZO ÚŽS v Stropkove so
staršími členkami organizácie v rámci Mesiaca úcty k starším. Večera
plného krásnych zážitkov sa zúčastnili aj ženy – členky výboru ZO
ÚŽS z Chotče, ktoré úzko spolupracuje s našou organizáciou. Po
príhovoroch predsedníčky ZO a predsedníčky OO ÚŽS čakalo na ženy
veľké prekvapenie. Prišli nás pozdraviť opäť ženy, členky rodinnej
speváckej skupiny „ZARIČANKA“ zo Stakčína, ktoré len nedávno získalo
titul „Laureát 2009“ v regionálnej speváckej súťaži „Spieva celá
rodina“ v Chotči. Rodina Junová spieva v zložení mama, dve dcéry a
3 vnučky, z ktorých najmladšia speváčka má 4 roky. Očarili nás
krásnymi, takmer zabudnutými rusínskymi, ukrajinskými, ale aj slovenskými
ľudovými piesňami. V nejednom oku poslucháčok sa zaleskla slza, keď
spievali piesne o mame, rodnom kraji či láske, v slovách, ktorých sa
odrážali hlboké ľudské myšlienky. Ďakujeme rodine Junovej za uchovávanie
ľudových tradícii a piesni našich rodičov. Titul „Laureát 2009“ zo
spievajúcich rodín je dobrých rukách.
Výbor ZO ÚŽS Stropkov

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter