Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zapojte sa do Výtvarného Stropkova 2017!

Víťaz o najlepšie logo získa 150 eur

Výtvarný Stropkov nebude v našom meste chýbať ani tento rok. Mesto
Stropkov – odbor školstva a kultúry znovu pripravuje výstavu
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Súťaž je postupová a určená pre
mládež (od 15 rokov) a dospelých. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená.
Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Výtvarné Spektrum 2017.

Vyhlasovateľom tejto súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.
Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach:
v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach
intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a
pod.) Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla,
priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl
s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Prihlásiť sa
môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky od 15 rokov
(ktorí v roku 2017 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená
profesionálnym umelcom. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce,
realizované v rokoch 2015 a 2016. Pre rok 2017 Národné osvetové centrum
vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga celoštátnej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať
súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom. A aké
sú požiadavky na logo? Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a
ďalších sprievodných podujatí Výtvarného Spektra. Má byť univerzálnym
znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke, sociálnych sieťach,
tlačovinách, na všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých
dielach, výstavách). Navrhnuté logo musí byť jednoznačne
identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne ako aj s textom
Výtvarné Spektrum. Nie je stanovená povinná farebnosť, logo sa má niesť
v duchu výtvarnej tematiky. Základným kritériom hodnotenia kvality
súťažných návrhov je originalita kreatívneho nápadu. Ďalšími
kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a
čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri
zmene veľkosti loga. Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je
10. 7. 2017. Cena za víťazný návrh je 150 eur. Súťažné práce bude
hodnotiť odborná porota, ktorú menuje vedúci odboru školstva a kultúry.
Víťazné práce budú ocenené a spolu s doporučenými prácami porotou
vystavené na okresnej výstave VÝTVARNÝ STROPKOV 2017 v spoločenskej sále
kultúrneho strediska. Výtvarné práce doručte na odbor školstva a kultúry
Mestského úradu v Stropkove do budovy kultúrneho strediska, p. Madzinovej,
v termíne od 13. – 17. februára 2017. Vernisáž sa uskutoční
24.februára 2017 v spoločenskej sále kultúrneho strediska. Viac
informácií o súťaži, podmienkach či požiadavkách získate na www.stropkov.sk.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter