Zápisy do prvých ročníkov sú v plnom prúde

<p>Minulý týždeň
prebiehala v stropkovských základných školách oficiálna časť zápisov
do prvých ročníkov. Budúci školáci mali možnosť po prvýkrát spoznať
prostredie „ozajstnej“ školy a pri stretnutí s učiteľmi ukázať, čo
všetko už vedia a či sú na školu zrelí. V CZŠ sv. Petra a Pavla
privítali prvých predškolákov 16. januára.

<p>„V prvom týždni mal zápis slávnostnejší charakter,
asistovali pri ňom viaceré panie učiteľky a špeciálny pedagóg, ktorí
sledovali školskú zrelosť detí, to znamená hlavne ich psychickú
pripravenosť a základné grafomotorické zručnosti. Doteraz 20 zapísaných
detí prekvapilo svojou pohotovosťou, bystrosťou, rečovým a hudobným
prejavom. Mnohé z nich už dokážu písať a čítať, čo možno niekedy nie
je na osoh, samozrejme, ak to vyplýva z prirodzeného záujmu a prejavu
dieťaťa, nie je potrebné mu v tom brániť. Najväčším problémom
v posledných rokoch sa javia nedostatočné zručnosti praktického života,
predovšetkým šnurovanie topánok, takže deti odišli zo zápisu aj
s domácou úlohou. Okrem toho boli za svoju šikovnosť odmenené viacerými
školskými potrebami a najväčšiu radosť im urobilo písomné osvedčenie
o prvej skúške a prijatí do školy. Priebeh zápisu si môžu rodičia
pozrieť na našej webovej stránke www.czsstropkov.eu. Touto cestou ďakujeme
všetkým rodičom doteraz prihlásených detí za prejavenú
dôveru,“
zhodnotila riaditeľka školy Mgr. Mária
Karašinská. Zápis do prvého ročníka v ZŠ na Konštantínovej ulici
slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková. Od pondelka
prebiehal v pokojnej atmosfére v dvoch triedach. Panie učiteľky sa
s pedagogickým taktom a materinským prístupom venovali budúcim žiačikom
svojej školy. „V prvý deň sa do našej školy prišlo
zapísať 34 budúcich prváčikov a k dnešnému dňu máme zapísaných
40 detí,“
informovala T. Spišáková a dodala, že pri
zápise bola prítomná aj školská psychologička Mgr. Zuzana Sochová, ktorá
dohliadala na správnosť určenia školskej zrelosti dieťaťa. Predškoláci,
ktorí ju nedosiahli, budú vyšetrení ešte v pedagogicko-psychologickej
poradni a podľa záverov vyšetrenia budú zaradení buď do nultého
ročníka, alebo môžu rodičia požiadať o odloženie povinnej školskej
dochádzky. Prvý dotyk so školou bude deťom pripomínať malý darček a
certifikát budúceho žiaka. „že je lepšie raz vidieť, ako
stokrát počuť, sa presvedčili rodičia, ktorí prišli so svojou ratolesťou
na slávnostný zápis do 1. ročníka v našej škole. Ten sa konal od
16. do 20. januára. Malí budúci prváci sa popasovali so zaujímavými
úlohami v príjemnom prostredí školského kráľovstva hier, vedomostí,
zručností. Po zvládnutí úloh zábavnou formou sa dostali do cieľa, kde ich
čakal balíček plný prekvapení. Pamätný list s ich vlastnou fotografiou
už iba potvrdil, že sa zo škôlkára stáva žiak 1. ročníka. želáme
všetkým budúcim prvákom veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov a šťastné
prekročenie prahu školskej brány v školskom roku 2012/
2013,“
odkázala riaditeľka ZŠ na Hrnčiarskej ulici Mgr.
Katarína Smaržíková. Slávnostný zápis do prvého ročníka v ZŠ na
Mlynskej ulici sa uskutočnil v nedeľu 22. januára v telocvični školy.
Zápisy budú pokračovať až do polovice februára v kanceláriách
stropkovských základných škôl.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter