Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zamestnávatelia: Poistné zo 14. platu do výšky 500 eur sa neplatí

Ak zamestnávatelia vyplatia svojim zamestnancom v mesiaci december
14. plat, ktorý nepresiahne 500 eur, poistné z neho platiť nemusia – na
rozdiel od 13. platu vyplácaného v polovici tohto roka, z ktorého poistné
mali povinnosť zaplatiť, 14. plat vyplatený najviac v sume 500 eur od
každého zamestnávateľa do vymeriavacieho základu nevstupuje. Ak teda ide
o zamestnanca, ktorý má viacero právnych vzťahov (viac zamestnávateľov),
od každého zamestnávateľa mu môže byť vyplatený 14. plat, ktorý bude
do výšky 500 eur oslobodený od platenia poistného. Podmienkou je, že
14. plat vyplatený v decembri 2019 je minimálne vo výške priemerného
mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký)
vzťah trvá u tohto zamestnávateľa k 31. októbru 2019 nepretržite
najmenej 48 mesiacov.
Zo sumy vyplatenej uvedeným zamestnancom nad hranicu 500 eur sa poistné
platí.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter