Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zamestnanosť v Prešovskom kraji vzrástla

<p>V roku 2015 bolo v Prešovskom kraji v podnikoch s 20 a viac
zamestnancami a v neziskových organizáciách zamestnaných v priemere
117 tisíc osôb. V porovnaní s minulým rokom zamestnanosť v kraji
vzrástla o 3,2 %. K poklesu počtu zamestnancov došlo v štyroch
z trinástich okresov kraja, a to v Poprade, v Starej Ľubovni, Svidníku a
vo Vranove nad Topľou. V súkromnom sektore pracovalo 72 tisíc zamestnancov,
oproti roku 2014 ich počet vzrástol o 4,3 %. Vo verejnom sektore bolo
zamestnaných 45 tisíc zamestnancov. V porovnaní s vlaňajškom vzrástol
ich počet o 1,4 %, z toho počet zamestnancov v štátnom vlastníctve
klesol o 8,4 % a vo vlastníctve územnej správy vzrástol o 6,5 %.
Z celkového počtu zamestnancov 5 % tvorili zamestnanci so zdravotným
postihnutím I. a II. stupňa. Z hľadiska odvetví, najviac zamestnancov
v kraji pracovalo v podnikoch so zameraním na priemysel (35 830), v oblasti
vzdelávania (22 885) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (12 707).
Celkovo sa v rámci kraja zvýšil počet pracovných miest vo väčšine
odvetví. Najvyšší rast počtu zamestnancov bol v odvetví informácie a
komunikácie (o 57,3 %). Úbytok zaznamenali len stavebníctvo, verejná
správa a sociálne zabezpečenie, ubytovacie a stravovacie služby.<br>
V roku 2015 odpracoval jeden zamestnanec v Prešovskom kraji v priemere
1 611 hodín. Zamestnanec súkromného sektora odpracoval 1 675 hodín, čo
bolo o 166 hodín viac ako zamestnanec vo verejnom sektore. Najviac hodín
v prepočte na jedného zamestnanca pripadlo na zamestnancov v činnostiach
v oblasti nehnuteľností (1 933) a vo finančných a poisťovacích
činnostiach (1 815). Naopak, najmenej hodín v prepočte na jedného
zamestnanca pripadlo na zamestnancov v oblasti umenia, zábavy a rekreácie
(1 403) a vo vzdelávaní (1 446).<br>
<strong>Ing. Šoltisová Zuzana</strong><br>
<strong>Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Prešove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter