Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zamestnanci sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si prilepšia

Kraj im navýši platy, rozdelí im jeden milión eur

Zmena financovania sociálnych služieb, platná od 1. januára 2018,
priniesla pozitívnu správu. Vďaka ušetreným finančným prostriedkom, sa
vytvoril priestor na zvýšenie miezd pre zamestnancov zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
(PSK), ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Župa im do konca roka
rozdelí milión eur.

Zvýšenie miezd sa týka pracovných zaradení, ktorých pracovná pozícia
vyžaduje vyšší stupeň vzdelania a náročnosti výkonu prác so zameraním
na odborné činnosti, a zároveň ich funkčný plat je nižší ako
600 eur.
Ide o pracovné pozície – opatrovateľka, zdravotná sestra, zdravotnícka
asistentka, sanitárka, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, rehabilitačná
asistentka, sociálna pracovníčka, psychologička, špeciálna pedagogička,
vychovávateľka, pomocná vychovávateľka, kuchárka.
Tzv. Agenda 600 sa dotýka 754 zamestnancov z celkového počtu
1473 zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jednotlivec si tak mesačne prilepší
o 172 eur, čo za štyri mesiace tohto roka znamená priemerné navýšenie
o 688 eur na zamestnanca.
„Vidíme potrebu motivovať zamestnancov v týchto zariadeniach,
aby nám neutekali do zahraničia. V okresných mestách ako Prešov, Poprad,
Kežmarok, Humenné, Bardejov je už problém získať záujemcov o tieto
profesie. Najhmatateľnejšie je to v Prešove, kde je veľká fluktuácia
pracovníkov, čo nie je určite dobré z pozície poskytovateľov. Toto
opatrenie bude preto určite prvý krok k tomu, aby sme mali dostatok
pracovníkov, ktorí našim klientom poskytnú kvalitné sociálne
služby,“
priblížil vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny
Pavel Slaninka.
V druhej skupine sú zamestnanci, ktorí nie sú v priamom pracovnom kontakte
s prijímateľmi služieb, ale vykonávajú tzv. obslužné činnosti, a
rovnako nedosahujú výšku tarifného platu na úrovni 600 eur. Ide
o pracovné pozície – upratovačka, údržbár, skladník, administratívny
pracovník, pomocná sila v kuchyni, pracovná sila v práčovni, šička a
pod.
Tieto pracovné pozície si paušálne prilepšia o 40 eur mesačne, teda za
štyri mesiace o 160 eur na zamestnanca. Zvyšovanie sa týka ďalších
359 zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
Aktuálne župa vyčlenila na zvýšenie platov celkovo pre 1113 zamestnancov
viac ako 600 tisíc eur. S koncoročnými odmenami za celoročnú odvedenú
prácu by sa mala suma vyšplhať na jeden milión eur. Zachovanie kontinuity
nárastu a udržateľnosti výšky miezd chce PSK zabezpečiť aj v roku
2019. A to vďaka navýšeniu tarifných platov v priemere o 10% nariadením
vlády.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter