Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základný kameň polyfunkcie Atrium pod Kamenicou poklepaný, môže sa začať s výstavbou!

Minulý štvrtok sa na
Hrnčiarskej ulici stretli primátor mesta Ondrej Brendza, konateľ spoločnosti
Next Investments Marek Mačuga a konateľ spoločnosti MS Bau Prešov Miroslav
Molčan a poslanci MsZ, aby slávnostne poklepali základný kameň polyfunkcie
Atrium pod Kamenicou. Tento projekt ponúka päť samostatných trojpodlažných
celkov, ktoré sú rozdelené na obytnú a retailovú časť.

„Nachádzame sa na nám dobre známej Hrnčiarskej ulici. Na
tomto mieste nie tak dávno stáli ešte dva rodinné domy rodiny Parilákovej a
rodiny Fajčákovej. Už predošlé vedenie mesta sa snažilo a vyvíjalo
úsilie o vyriešenie tohto územia na iné využitie a my sme nadviazali a
pokračovali v tom, čo oni začali. Zdedili sme štúdiu s návrhom
riešenia – zámer využitia tohto územia na polyfunkciu,“

uviedol primátor mesta v úvode tohto neformálneho stretnutia.
Mesto dalo vypracovať inú štúdiu, alternatívne riešenie tohto územia.
Zvolaná bola aj diskusia. V júni 2016 vedenie mesta spolu s poslancami MsZ
schválilo toto alternatívne riešenie štúdie a následne po schválení
štúdie vo februári 2017 boli zabezpečené všetky potrebné
dokumentácie – prvé projektové dokumentácie a ďalšie iné
dokumentácie, ktoré boli potrebné k vyhláseniu verejnej obchodnej
súťaže. Vo februári 2017 sa tiež schválili podmienky verejnej obchodnej
súťaže a na základe toho sa stal víťazom Next Investments.
„V septembri bol uzatvorený súbor zmlúv, podľa ktorých sme
odpredali jestvujúcu dokumentáciu na danú stavbu Átrium pod Kamenicou a
ďalšie zmluvy – zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na využitie tohto
územia. Teším sa, že sa nám podarilo dotiahnuť toto úsilie našich
predchodcov, ale aj nás do úspešného konca. Chcem sa poďakovať všetkým
mojim kolegom z odboru výstavby a ostatných odborov MsÚ, vedeniu mesta,
poslancom, pretože bez tejto zhody by toto všetko nebolo možné. Pevne
verím, že tak ako tu stojíme teraz medzi bytovými domami, ktoré sú
zateplené a skrášlené, po ľavej strane bude zrealizovaná prvá etapa
rekonštrukcie pešej zóny a toto Atrium pod Kamenicou spolu s ďalšími
investíciami mesta prispejú do vytvorenia peknej lokality centra mesta, ktoré
bude lákadlom nielen pre domácich, ale aj pre turistov. Chcem sa poďakovať
všetkým tým, ktorí nám verili, lebo boli a sú aj dodnes takí, ktorí
spochybňovali a neverili, kritizovali. Každé takéto systémové rozhodnutie
je pre určitú skupinu obyvateľov bolestné, pretože vieme, že tu na tomto
mieste kedysi stála obľúbená, tradičná Vislavská piváreň. Toto je
obeť, ktorú prinieslo toto rozhodnutie, ale myslím si, že v konečnom
dôsledku to je pre túto lokalitu aj pre celý Stropkov prospešné. Verím,
že sa nám budú vyhýbať komplikácie, ktoré môžu
nastať,“
povedal O. Brendza.
Po dlhom čase sa v Stropkove realizuje investičná akcia verejno-súkromného
charakteru, kde mesto zrealizuje výstavbu 28 parkovacích miest z vlastných
finančných prostriedkov po samotnom začatí výstavby.
„Verím, že tak ako tu stojíme dnes, budeme znova o rok stáť
na tomto mieste a budeme strihať pásku. Na konci je vždy spokojný občan,
spokojný volič a pevne verím, že tomu tak bude aj v teraz a že si budeme
môcť všetci zatlieskať, že sa nám podarilo v Stropkove jedno spoločné
dielo,“
doplnil primátor mesta.
Toto spoločné dielo – developerský projekt Atrium pod Kamenicou ponúka
polyfunkčné domy v príjemnej lokalite v centre mesta Stropkov. Mesto má
dobrú občiansku vybavenosť s materskými, základnými i strednými
školami a mnoho ďalších inštitúcií, čo je určite veľkou devízou.
V meste a okolí je atraktívne prírodné prostredie, mnoho historických a
kultúrnych pamiatok a športovo rekreačných služieb. Na dosah je letné
kúpalisko, či krytá plaváreň, športová hala i tenisové kurty, či park
zvierat.
„Ďakujem mestu, že vôbec prišlo s takouto aktivitou. Myslím
si, že nielen v Stropkove, ale aj blízkom okolí, v Prešove, či Košiciach
by privítali takto pripravený projekt ako bol tu t. z. bola veľmi dobre
spracovaná architektonická štúdia, následne bol urobený projekt pre
územné rozhodnutie, do ktorého sme vstupovali my do verejno-obchodnej
súťaže. Pripravili sme projekt pre stavebné povolenie, vybrali sme
zhotoviteľa, s ktorým sa chystáme do tohto diela a urobíme všetko preto,
aby to dopadlo tak, ako si to predstavuje jednak vedenie mesta, tiež ostatní
obyvatelia, aby tento projekt a jeho realizácia bolelo okolie najmenej,
pretože vždy keď sa pracuje tak lietajú triesky, ako sa hovorí a aby tu za
nejaký ten rok ostal po nás pekný výsledok, na ktorý budeme pyšní nielen
my, ale aj obyvatelia, ktorí tu budú žiť a bývať, celé okolie a ostatní
Stropkovčania,“
uviedol konateľ spoločnosti Next Investments
Marek Mačuga.
Zhotoviteľ tohto projektu vyzdvihuje komfortné a moderné spracovanie
s praktickým dispozičným riešením na bývanie. Zdôrazňuje tiež kvalitu
materiálov, ktoré zaručujú nízku energetickú náročnosť stavby, ako aj
vnútorné garážové parkovanie.
„V prvom rade by som sa chcel poďakovať investorovi stavby, že
si nás vybral po náročnej verejno-obchodnej súťaži. Verím, že tak ako
začíname túto stavbu v priateľskej atmosfére, tak ju aj zhruba o ten rok
zdarne odovzdáme. Verím, že aj naša spoločnosť prispeje svojou troškou
k zveľadeniu tohto územia a dielo, ktoré spoločne chceme vytvoriť sa nám
podarí. Samozrejme chcem tiež požiadať všetkých o patričnú súčinnosť
a spoluprácu, lebo bez tej sa by sa nám toto dielo nepodarilo. Je tu veľa
náročných záležitostí, sú tu nejaké prekládky, budeme stavať v husto
zastavanom území, v tejto lokalite je asi najväčší peší tlak, preto sa
budeme snažiť, aby sme čo najmenej narušili priebeh tohto cyklu, ktorý tu
je. Samozrejme zabezpečíme opatrenia, ktoré budú potrebné na to, aby sme
zaručili bezpečnosť a ostatné potrebné opatrenia. Čo sa týka konštrukcie
stavby ako takej tak sa jedná o súbor šiestich trojpodlažných – resp.
5, kde vlastne 6. tvorí garáž – súbor objektov, ktoré slúžia na
polyfunkciu. Prízemie objektu má slúžiť na služby, obchodné záležitosti
a nad tým je vždy dvojpodlažný mazonetový byt. Konštrukcia je klasická t.
z. jedna sa o železobetónové konštrukcie. Stropné a nosné zvislé
konštrukcie s výplňovým murivom, strecha je plochá. Čo sa týka
výplňových konštrukcií – prízemie je z hliníka, ostatné sú
plastové, je to klasické zateplenie. V hornej časti je ešte súčasťou
realizácia výstavbu oporných múrov, mesto zrealizuje 28 parkovacích miest.
Samozrejme ešte k tomu prislúchajúce prístupové komunikácie. Ďakujem a
ešte raz chcem požiadať o dobrú súčinnosť a
spoluprácu,“
povedal zhotoviteľ Molčan.
Nasledovalo slávnostné poklepanie základného kameňa, ktorý znamená
začiatok výstavby polyfunkcie Atrium pod Kamenicou.
„Chceli sme dať tomuto projektu punc oficiality, pretože pre
nás, pre mesto je to výnimočná investícia, ktorej sme venovali náležitú
pozornosť. Je to spoločné dielo poslancov, vedenia mesta, úradníkov a
verejnosti. Verím, že tak ako je to odprezentované v teoretickej rovine
uvidíme výsledky o rok aj v rovine praktickej, že to bude pýchou
Stropkova,“
dodal primátor O. Brendza.
Spoločne teda sledujme, ako sa bude dariť realizovať a napĺňať slová,
ktoré sú spečatené v zmluve a ktoré boli odprezentované uplynulý
štvrtok naživo. S výstavbou sa začína už čoskoro.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter