Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základnú školu na Mlynskej začínajú rekonštruovať

V týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy na
ulici Mlynskej, na ktorú mesto získalo zo štrukturálnych fondov EÚ vyše
889 tis. eur (takmer 27 mil. Sk). Spoluúčasť samosprávy na projekte
predstavuje 5 % nákladov, čo je vo finančnom vyjadrení takmer 47 tis. eur.
(1,4 mil. Sk). Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer
936 tis. eur (28,2 mil. Sk).

„7. júla bola s Ministerstvom výstavby podpísaná zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Víťaz verejnej
súťaže, firma Stavoterm Michalovce, pristúpi k rekonštrukcii v priebehu
budúceho (tohto – pozn. red.) týždňa. S riaditeľom školy je ešte
potrebné prekonzultovať harmonogram prác tak, aby sme čo v najmenšej
možnej miere ovplyvnili vyučovací proces počas školského roka. Cez
prázdniny by sme teda chceli stihnúť najmä výmenu podláh v jednotlivých
triedach. Kompletná rekonštrukcia je naplánovaná na 15 mesiacov, ale
predpokladáme, že sa to stihne aj skôr,“
priblížil Michal
Polák z odboru výstavby MsÚ, pričom dodal, že celkové náklady na
rekonštrukciu klesli vo verejnej súťaži zhruba o tretinu. Projekt
rekonštrukcie ráta s kompletným zateplením a výmenou okien na všetkých
pavilónoch. Vo všetkých učebniach a kabinetoch bude vymenená podlaha.
„Takisto v telocvični bude vymenená podlaha, ktorá bude
spĺňať technické podmienky pre športové povrchy. Asi najnákladnejšou
položkou bude rekonštrukcia pavilónu F, v ktorom sa nachádzajú dielne a
školské laboratóriá. V objekte dielní budú po rekonštrukcii nové
katedry, stoličky, skrine, laboratórne stoly i žiacke pracovné stoly. Čo
sa týka energetickej náročnosti školy, tá sa na základe auditu zníži
o viac ako 50 %,“
doplnil M. Polák.
Rekonštrukciou za zhruba 500 tis. eur (15 mil. korún) prejde v tomto roku aj
najstaršia základná škola v meste na ulici Hrnčiarskej. Pri verejnej
súťaži na dodávateľa stavby však došlo k pochybeniu a celý proces sa
bude musieť zopakovať. M. Polák predpokladá, že k samotnej rekonštrukcii
pristúpia v priebehu najbližších troch mesiacov. Schválený projekt
zahŕňa rekonštrukciu vstupných priestorov školy s vybudovaním priestorov
pre vrátnika, v časti objektu budú vymenené staré okná za plastové,
obnovená bude elektrická prípojka, časti vnútornej kanalizácie, obnovená
bude aj kuchyňa, školská jedáleň a jej zariadenie a v celej stravovacej
jednotke budú vymenené podlahy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter