Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základné školy patriace pod mesto navštevuje 1 111 žiakov

<p>V prehľade o počte žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov škôl a školských zariadení v meste sa uvádza, že
v školskom roku 2015/2016 navštevuje materské školy 332 detí, základné
školy 1 111 žiakov a ZUŠ F. Veselého 429 žiakov.</p>

<p>Do prvého ročníka základných škôl (okrem CZŠ) nastúpilo
140 žiakov, z toho do ZŠ na Hrnčiarskej ulici 22, do ZŠ na Mlynskej ulici
60 a do ZŠ na Konštantínovej ulici 59. V materských školách v meste
pôsobí 30 pedagogických a 19 nepedagogických zamestnancov, v základných
školách 113 pedagogických a 52 nepedagogických zamestnancov, v ZUŠ
19 pedagogických a jeden nepedagogický zamestnanec a vo Fauna CVČ jeden
pedagogický a štyria nepedagogickí zamestnanci. V školských kluboch detí,
ktoré majú celkom 10 oddelení, je 293 žiakov a v 82 krúžkoch CVČ je
964 detí.<br>
Všetky štatistické údaje sú aktuálne k 15. septembru 2015 a na ich
základe budú poskytnuté finančné prostriedky pre školy a školské
zariadenia na sledujúci kalendárny rok 2016.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter