Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základná umelecká škola F. Veselého oslávila 50. výročie vzniku

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-02.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Vo štvrtok sa v divadelnej sále
uskutočnil koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej
umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove. O šestnástej sa všetky
miesta zaplnili deťmi, ich rodičmi, pedagógmi a hosťami. Prvopočiatky
záujmu o hudobné vzdelávanie v Stropkove siahajú do rokov 1952 až 1956,
kedy sa začínajúcim hudobníkom začali venovať učitelia Eugen Čepeľa a
Alžbeta Kuzmová.</p>

<p>Od 2. marca 1956 začal pri vtedajšom Dome osvety pôsobiť hudobný kurz
s 91 žiakmi pod vedením Ladislava Havlíčka s manželkou Anastáziou. Hru
na husliach, klavíri a akordeóne vyučovali v drevenej budove v priestoroch
osemročnej strednej školy. Samotná Ľudová škola umenia začala písať
svoju históriu 1. septembra 1964. Vznik tejto ustanovizne bol dôležitým
krokom v rozvoji umeleckého nadania žiakov z mesta a blízkeho okolia a
samozrejme aj hodnotným prínosom pre rozvoj kultúry v regióne. Prvým
riaditeľom novej školy bol Michal Kolcun, v roku 1968 ho vystriedala Eva
Bedruňová. Neskôr vo funkcii pôsobili Dušan Leško, Miloslav Cimbala a od
roku 2013 vedie ZUŠ-ku Miroslava Prusáková. <strong><em>„Päťdesiat rokov
existencie našej školy je polstoročím činorodej a zmysluplnej umeleckej
výchovno-vzdelávacej činnosti pedagógov, spolu so žiakmi a ich rodičmi,
ako aj úzkej spolupráce so zriaďovateľom – mestom Stropkov. Našim
cieľom je propagácia a popularizácia hudobného, výtvarného, tanečného a
dramatického umenia. Veľmi ma teší, že za uplynulé desaťročia
absolvovalo štúdium na našej škole nespočetné množstvo talentovaných
žiakov, pre ktorých umenie ostalo navždy súčasťou ich každodenného
života,“</em></strong> povedala riaditeľka M. Prusáková. Činnosť školy
sa popri základnom vyučovacom procese sústreďuje na organizovanie
verejných, výchovných, absolventských a vianočných koncertov, výtvarných
a literárno-dramatických prehliadok. žiaci ZUŠ F. Veselého sa aktívne
zapájajú do programov organizovaných najmä Odborom školstva a kultúry MsÚ
v Stropkove. V máji 2005 sa po prvýkrát v histórii konala regionálna
klavírna súťažná prehliadka Stropkovská klavírna jar, ktorá nadviazala
na dlhoročnú tradíciu školskej klavírnej súťažnej prehliadky. V tom
istom roku bol škole pri príležitosti 40. výročia jej založenia udelený
čestný názov Základná umelecká škola Františka Veselého, akademického
maliara žijúceho v Stropkove. Školu v súčasnosti navštevuje 438 žiakov
v štyroch umeleckých odboroch – hudobnom, výtvarnom tanečnom a
literárno-dramatickom pod odborným vedením 21 pedagógov. Základné
umelecké vzdelanie dostali v Stropkove aj akademický maliar Peter Kocák
PhD., Ing. arch. Emil Makara, akademický sochár Milan Remeta či akademický
maliar Doc. Miroslav Nicz. Ďalší absolventi, ktorí ďalej pokračovali
v štúdiu na VŠ sú Dana Danková, Renáta Rothová, Katarína Mašlejová,
Eva Palčisková. žiaci stropkovskej základnej umeleckej školy sa
v slávnostnom programe pri príležitosti osláv 50. výročia jej založenia
predstavili ako šikovní speváci, tanečníci či hudobníci. Scenár a
réžiu koncertu mala na starosti Mgr. Natália Čepová.
<strong><em>„Výročie založenia základnej umeleckej školy v Stropkove je
príležitosťou obzrieť sa do jej minulosti. Päťdesiat rokov trvania
inštitúcie je významná udalosť. Roky existencie boli obdobím tvorivej
práce pedagogických zamestnancov. Osobitná starostlivosť o každého žiaka
je v tejto škole prispôsobená jeho individuálnym schopnostiam. Úprimné
poďakovanie a prianie dobrého zdravia patrí celému kolektívu zamestnancov,
rodičovskej verejnosti a riaditeľom školy. Pevne verím, že budete aj
naďalej svoje nadšenie rozdávať našim mladým talentom,“</em></strong> aj
tak zneli pekné slová primátora Stropkova Ondreja Brendzu. Celým koncertom
sprevádzala publikum hovoreným slovom Michaela Donerová, absolventka ZUŠ. Po
skončení programu čakalo všetkých pozvaných hostí malé posedenie.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-zus-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter