Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základná škola na Mlynskej oslávila 50. výročie svojho vzniku

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý štvrtok sa
v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo slávnostné 50. výročie
založenia Základnej školy Mlynská, na ktorom nechýbali žiaci, bývalí
i súčasní zamestnanci a iní vzácni hostia. Program sa začal
o pätnástej hodine vystúpením „slnečníc“ v podaní žiačok
z prvého stupňa. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ tejto
základnej školy Peter Gombár.</p>

<p><strong><em>„50 rokov v dejinách je len zlomok času, v spoločnosti
môže byť významným obdobím, ale tento vek pre našu základnú školu
znamená polstoročie činorodej a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce,
ktorá tvorí základnú prípravu budúcich generácií do ich ďalšieho
štúdia a života. Ľudia vekom starnú, ale naša škola nie. Môže síce
čerpať silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali učitelia počas
desaťročí, noví žiaci ju však robia mladou a neustále sa
rozvíjajúcou.“</em></strong> Deti potešili návštevníkov aj spevom či
tancom. Nám sa veľmi páčili vtipné piesne a básne, ktoré boli doplnené
tým, že tretiaci mali na sebe tričká s názvami školských predmetov.
O tom, že táto škola nezabúda na svoju minulosť svedčí aj fakt, že sa
jej malí žiaci predviedli ako pioneri a zaspomínali si tak na dávne časy.
Základná škola Mlynská vychovala mnoho významných ľudí, či už
futbalistov alebo volejbalistky. Nájdu a našli sa tu aj iní šikovníci ako
napríklad známa speváčka Beáta Dubasová, ktorá sa k „dvojke“ stále
hrdlo hlási. Na tomto slávnostnom podujatí sa prostredníctvom prezentácie
prihovorila všetkým prítomným a zaželala svojej škole veľa úspechov do
budúcna. Celkovú príjemnú atmosféru dodalo vystúpenie súboru
Stropkovčan. Primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza sa tiež prihovoril.
Počas svojej funkcie už absolvoval množstvo príhovorov, pri tomto mal však
trému. Prečo? Je totiž sám absolventom Základnej školy Mlynská a má na
ňu krásne spomienky. <strong><em>„Vaša škola ponúka okrem základného
vzdelania možnosť zapojiť sa do súťaži alebo projektov v oblasti športu,
umenia, vedomostných súťaží a množstva mimoškolských aktivít. Vaši
žiaci objavujú svoj talent a rozvíjajú ho pod rukami šikovných pedagógov.
želám vašej, našej škole veľa výborných žiakov, ktorí budú robiť
dobré meno mestu Stropkov, tiež vynikajúci pedagogický kolektív, vďaka
ktorému budú naše deti víťaziť.“</em></strong> Na konci dostalo
69 súčasných zamestnancov pamätný list, Mesto Stropkov udelilo pamätný
list tejto základnej škole pri príležitosti jej výročia a tiež šek vo
výške 1000 eur. Symbolikou tejto akcie sa stalo aj stretnutie prvého
riaditeľa tejto školy so súčasným, to si mohli prítomní pozrieť na
plátne priamo na slávnosti. Milým gestom bolo, že osláv sa zúčastnili aj
predseda a manažér klubu Mosir Jaslo, s ktorým má Základná škola
Mlynská vynikajúce vzťahy aj vďaka volejbalu. Tí sa návštevníkom
prihovorili a zaželali veľa úspechov do ďalších rokov. Zamestnanci dvojky
ukázali, že aj oni sa vedia zabaviť a v závere pre všetkých zaspievali
vlastnú pieseň na melódiu zo skladby „Päťdesiatka“. My sme sa
zúčastnili tohto celého slávnostného podujatia a dovolíme si povedať, že
počas tohto popoludnia bolo vidieť súdržnosť, lásku a priateľskosť medzi
učiteľmi a žiakmi. Aj z týchto dôvod si Základná škola Mlynská
zaslúži, že sa radí medzi najlepšie základné školy v meste.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-mlynska-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>Z histórie ZŠ na Mlynskej ulici</h3>

<p>ZŠ Mlynská začala písať svoju históriu 1. 9. 1965. Vznikla
zlúčením dovtedy existujúcich II. a III. ZŠ s ukrajinským zameraním. Vo
funkcii riaditeľa III.ZŠ pôsobil vtedy Valentín Hmurčík a vo funkcii
riaditeľa II.ZŠ Ján Pančura. Riaditeľom novovzniknutej ZŠ bol menovaný
OŠ ONV v Bardejove Ján Pančura. Do funkcie zástupcu riaditeľa školy boli
menovaní Valentín Hmurčík a Andrej Korba.<br>
Škola bola postupne podľa pavilónov dokončovaná tesne pred začiatkom šk.
roka 1965/1966. K 1. septembru boli odovzdané iba 4 nové učebné
pavilóny. Telocvičňa, dielne, kabinety, zborovňa, riaditeľňa, školská
jedáleň čakali na svoje dokončenie do novembra 1965. Od školského roka
1965/1966 sa škola orientovala predovšetkým na športovú činnosť.
Napríklad škola v rámci celoslovenskej súťaže o hokejku a puk z MS
obsadila 1. miesto. Hokejku prišiel odovzdať osobne reprezentant
Československa Grantner. V školskom roku 1968/1969 bol do funkcie riaditeľa
školy menovaný Valentín Hmurčík. Novovymenovaným zástupcom sa stal Eduard
Šmilňák.<br>
V školskom roku 1970/1971 bol do funkcie riaditeľa menovaný Juraj Zajaroš,
ktorý zotrval vo funkcii do roku 1990. Zástupcami boli Andrej Korba
(vystriedala ho Terézia Šalamúnová) a Eduard Šmilňák (vystriedal ho
Michal Micheľ). Od roku 1970 bola na škole zriadená výberová trieda
s vyučovaním ruského jazyka a nemeckého jazyka .V tomto období sa
uskutočnilo nové prekrytie všetkých pavilónov školy. V rokoch 1979/1980
prebehla výstavba kabinetov k učebňovým pavilónom. V priebehu školského
roka 1984/1985 bola urobená plynofikácia školy.<br>
V rokoch 1970 – 1990 školu každoročne navštevovalo do 1200 žiakov.
Bola to najväčšia škola v okrese Svidník. Významné boli aj družby so
školami v Užhorode, Bratislave a bývalej NDR.<br>
V období od 1. 2. 1990 do 31. 8. 1996 post riaditeľky školy zastávala
Mgr. Edita Hybelová. Zástupcami boli Mgr. Oľga Jedináková, Michal Micheľ a
Marko Špilár. Toto obdobie prinieslo so sebou veľa zmien, pretože bolo
poznačené zmenou zriadenia v našej krajine.<br>
V júni 1990 sa začalo s výstavbou nového pavilónu so šiestimi
učebňami, ktorý bol dokončený po 2 rokoch. V budove MŠ na
Hviezdoslavovej ulici boli pre potreby školy prenajaté 4 miestnosti, kde
prebiehalo vyučovanie od 1. 9. 1990. Škola mala v tom čase 1016 žiakov,
37 tried a 8 oddelení školských družín. Keďže ministerstvom školstva
boli zrušené športové strediská, škola požiadala o vydanie súhlasu na
zriadenie športových tried so zameraním na futbal pre chlapcov a na volejbal
pre dievčatá. V rokoch 1996 – 1999 bola riaditeľkou školy Mgr. Oľga
Jedináková a funkciu zástupcov zastávali Marko Špilár a Mgr. Anna
Knežová. V rokoch 1999 – 2001 pôsobil vo funkcii riaditeľa PhDr.
Anatolij Drotár a zástupcami boli Mgr. Peter Gombár a Mgr. Mária Hybeľová
a Mgr. Mária Gabaľová. V priebehu roka 2001 boli vymenené strechy na
pavilónoch a pavilóny boli napojené na samostatné vykurovanie. Od októbra
2001 do apríla 2002 bola poverená riadením školy Mgr. Marta Prokopičová
a od 1. 4. 2002 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Eva Flešárová.
1. 4. 2002 škola získala právnu subjektivitu ako ZŠ na Mlynskej ulici
v Stropkove (dnes ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov). Zástupcami školy boli Mgr.
Marta Kačmárova, Mgr. Mária Pavlíková (vystriedala ju Mgr. Anna Knežová)
a Mgr. Milan Haľko. V 26 triedach si povinnú školskú dochádzku plnilo
627 žiakov. V koncepcii školy Otvorená škola sa popri športovému
zameraniu vyučovací proces začal orientovať na výučbu cudzích jazykov.
Bol zavedený jazykový variant – vyučovanie anglického jazyka od tretieho
ročníka. Od školského roka 2008/2009 sa anglický jazyk vyučuje už od
prvého ročníka. Vo vyučovaní sa naplno využívala funkcia asistenta
učiteľa, ktorý pracoval hlavne s individuálne začlenenými žiakmi. Vo
februári 2005 začalo svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti
pod vedením koordinátorky Alžbety Gojdičovej. Demokracia a dynamickosť
školy sa prejavila aj vo fungovaní žiackeho parlamentu, žiackej samosprávy,
ktorú koordinovala Mgr. Jana Lehocká. O rok bola v škole zriadená prvá
počítačová učebňa s 19 počítačmi. V tomto období sa
zrekonštruovali kotolne vo všetkých pavilónoch. V hlavnom pavilóne došlo
k výmene okien za plastové a opravila sa fasáda. Od vstupnej brány až po
pavilón C bola položená nová zámková dlažba. Od tohto času sa škola
pýši aj tzv. Zelenou triedou, altánkom za telocvičňou, ktorá býva často
využívaná pri vyučovaní. Súčasťou školy je arborétum. 1. 12. 2007
nastala zmena vo vedení školy. Novým riaditeľom sa stal Ing. Michal Jancura
a jeho zástupcami sa stali Mgr. Slavka Nemcová, Mgr. Mária Gabaľová a Mgr.
Patrik Alexík.<br>
Toto obdobie prinieslo so sebou veľa zmien, nakoľko v školskom roku
2009/2010 škola aj vďaka eurofondom prešla rozsiahlou komplexnou
rekonštrukciou. Boli zrekonštruované všetky pavilóny. Začalo sa triedami,
chodbou, sociálnym zariadením, kabinetmi, vymenené boli okná a fasáda.
Kompletnou opravou prešli aj chodníky. Vynovená bola školská knižnica
s čitárňou doplnenou novými knižnými titulmi a nábytkom. Zmodernizovaná
bola aj školská jedáleň a kuchyňa. Triedy aj odborné učebne chémie,
fyziky, biológie a dielne boli doplnené pomôckami a nábytkom. Zakúpili sa
šatňové skrinky, stoličky, lavice, pokračovalo sa s výmenou tabúľ
v triedach a učebniach. Zriadené boli 2 multimediálne učebne, aula pre
výučbu nemeckého a ruského jazyka, 2 jazykové učebne pre vyučovanie
anglického jazyka, učebňa dejepisu a zemepisu a ďalšia počítačová
učebňa. Pre žiakov prvého stupňa a ŠKD bola otvorená detská herňa.
Sfunkčnený bol aj školský rozhlas a na chodbách a v exteriéri školy bol
nainštalovaný kamerový systém. Klasické zvonenie nahradil melodický
zvonček. V rámci spestrenia stravovania bol zriadený školský bufet a
mliečny automat RAJO.<br>
V roku 2008 bolo cez agentúru PONTIS vybudované a dané do užívania
ihrisko Detský svet s hojdačkami, preliezkami, šmykľavkami, pieskoviskom a
rôznymi inými atrakciami. Upravené bolo aj antukové ihrisko, ktoré v zime
slúžilo ako klzisko. 6. 5. 2010 bolo slávnostne otvorené ihrisko s umelou
trávou, jedno z najväčších na východe Slovenska. Symbolickým výkopom ho
otvoril predseda vlády SR Robert Fico, predseda NR SR Pavol Paška, minister
vnútra SR Robert Kaliňák a Dušan Galis. Postupne bolo zmodernizované
umelým osvetlením. V tomto období sa začalo s rekonštrukciou telocvične,
kde bola vymenená palubovka a vymenené a doplnené bolo aj cvičebné náradie
a pomôcky. Opravená bola aj malá telocvičňa, kde boli po celej stene
osadené veľké zrkadlá, takže môže slúžiť aj ako tanečná sála.
23. 11. 2010 prestrihnutím pásky novú telocvičňu otvoril vtedajší
prezident SR Ivan Gašparovič. Skvalitňoval sa aj výchovno – vzdelávací
proces a metodická práca. Postupne boli dopĺňané pomôcky do kabinetov a
odborných učební, hry a hračky do ŠKD. Vo vyučovaní, v rámci vlastivedy
v treťom ročníku, sa zaviedlo vyučovanie regionálnej výchovy a na druhom
stupni, v rámci dejepisu, vyučovanie regionálnych dejín. Od tohto obdobia
sa na záver školského roka koná slávnostná akadémia v MsKS spojená
s kultúrnym programom, oceňovaním úspešných žiakov za posledný
školský rok a rozlúčkou s deviatakmi.<br>
V školskom roku 2010/2011 sa zaviedla internetová žiacka knižka. Začal sa
praktizovať netradičný zápis do prvého ročníka, ktorý sa koná
v nedeľu v telocvični školy. Pre budúcich prváčikov je pripravený
bohatý kultúrny a športový program, počítačová prezentácia školy,
rôzne zaujímavé aktivity a darčeky, ktoré pripravujú žiaci prvého
stupňa a ŠKD so svojimi pani učiteľkami a vychovávateľkami. V školskom
roku 2011/2012 bola vytvorená prvá jazyková trieda s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka. Od 1.12.2012 vo funkcii riaditeľa školy
pôsobí Mgr. Peter Gombár. Zástupcami sú Mgr. Mariana Rusnáková, Mgr.
Aurélia Vidiščáková a Mgr. Marián Veselý.<br>
Aj v tomto období na hospodárskom úseku prebiehajú mnohé úpravy –
opravené oplotenie školy, osvetlenie na ihrisku s umelou trávou,
zrekonštruovaná budova školníkov, osadené výstavné vitríny a
rekonštrukcia športovej haly – obloženia radiátorov, nové ochranné
siete na okná, dobudovaný bol únikový východ. V školskom roku 2014/2015
bola obnovená činnosť školského parlamentu a znova sa začal vydávať
školský časopis, tentokrát s novým názvom Mlynoviny (predtým
Školoviny).<br>
V súčasnosti školu navštevuje 530 žiakov. Vyučovací proces prebieha
v 27 triedach vo 8 pavilónoch. Škola disponuje 2 počítačovými
učebňami, 2 multimediálnymi učebňami, 2 jazykovými učebňami
anglického jazyka, aulou pre výučbu nemeckého a ruského jazyka,
2 dielňami na drevo a kov, odbornými učebňami chémie, fyziky, biológie a
dejepisu a zemepisu. Po celom komplexe školy je rozvedená školská
počítačová sieť. Rozsiahly a výnimočne krásny exteriér školy ponúka
vynikajúce podmienky pre vyučovací proces i bohatú mimovyučovaciu
činnosť, ktorá sa uskutočňuje v 5 oddeleniach ŠKD a formou bohatej
ponuky záujmovej činnosti CVČ.<br>
Základná škola Mlynská je aj jednou z najúspešnejších škôl na
Slovensku. V školskom roku 2013/2014 v súťaži Škola roka sa naša škola
umiestnila na 4.mieste. Podľa výsledkov prieskumu agentúry INECO v školskom
roku 2014/2015 škola získala 5. miesto v Prešovskom kraji a 20. miesto
v rámci celej Slovenskej republiky.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter