Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základná škola Konštantínova v Stropkove oslávila 20. výročie

Dvadsať rokov uplynulo
odvtedy, čo v meste Stropkov postavili poslednú Základnú školu. Škola
rozletu a poznania oslávila svoje 20. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa
minulú stredu konali v Mestskom kultúrnom stredisku oslavy s bohatým
kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci školy spolu so svojimi
pedagógmi.

Vyučovanie na Základnej škole na Konštantínovej ulici v Stropkove sa
začalo v školskom roku 1996/1997, ale keďže išlo o novostavbu, do siete
základných škôl v SR bola zaradená v školskom roku 1998/99. Škola
zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú
pedagogickú činnosť.
„Úlohou našej školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a vo výchove novej generácie ľudských rozmerov,“

prihovoril sa v úvode riaditeľ školy.
A ako ďalej hovorí, dvadsať rokov je dosť na to, aby meno školy
rezonovalo, aby vyvolávalo spomienky v mysliach tých, ktorí mali so školou
čosi spoločné, aby vyvolávalo očakávanie v mysliach tých, čo s touto
školou čosi spoločné ešte len mať budú. „Duch školy je
mladý, ľudský, otvorený novotám, pripravený pomôcť a pracovitý. Za roky
existencie pôsobili v škole obetaví a večne mladí ľudia, vážiaci si
svoju prácu, pedagógovia rozdávajúci múdrosť a rozvíjajúci talenty,
učiaci chápať a tvoriť prácu. Ľudia, ktorí dokázali prekonať
prekážky, dokázali zabudnúť na svoje problémy, lebo museli riešiť
veľké problémy svojich malých zverencov. Patrí Vám za to vďaka a
uznanie,“
dodal.
Fantastický námet, scenár, dramaturgiu a réžiu kultúrneho programu
i skvelé výkony všetkých účinkujúcich ocenil aj prítomný primátor
mesta Ondrej Brendza.
„Škola si prešla svojimi peripetiami. Tým, ktorí stáli pri
zrode a ktorí plánovali postavenie a zriadenie tejto školy by ani na um
nezišlo, že škola bude gazdovať a pôsobiť na jednom dvore so svojou
staršou sestrou a že bude pôsobiť pod jednou strechou s gymnáziom. Sme
radi, že tomu tak je. Patrí medzi najmladšie a najmodernejšie školy.
Úprimne blahoželám našej jubilantke a do ďalšieho pôsobenia želám samé
úspechy,“
uviedol vo svojom príhovore O. Brendza.
Zároveň sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na existencii počas dvadsiatich rokov, kedy každý riaditeľ, či
pedagóg, žiak, zanechal svoju stopu, vyoral brázdu, ktorá je badateľná
v úspechoch a vo výsledkoch školy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter