Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zakázali popíjanie alkoholu na verejnosti i používanie zábavnej pyrotechniky

<p>Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na minulotýždňovom
rokovaní tri novelizované Všeobecno-záväzné nariadenia (VZN), ktoré
vstúpia do platnosti 11. marca. VZN upravujú výkon Mestskej polície,
určujú podmienky používania zábavnej pyrotechniky na území mesta a do
praxe je takisto opäť zavedený zákaz požívania alkoholických na
verejných priestranstvách.</p>

<p><strong><em>„Zmena VZN o zriadení mestskej polície bola nevyhnutná
z dôvodu jeho zosúladenia so zákonom ako nadradenou právnou normou.
Prijatie VZN nemá zásadný vplyv na výkon služby Mestskej polície, ktorá
bola v Stropkove zriadená v roku 1991,“</em></strong> vysvetlil náčelník
MsP Jozef Potoma.<br>
V prípade zábavnej pyrotechniky sa do nového VZN dostal časový rozsah,
kedy je na území mesta povolené používať pyrotechnické výrobky určené
na zábavné a oslavné účely. <strong><em>„VZN upravuje, že s výnimkou
deviatich hodín na prelome Silvestra a Nového roka, je používanie zábavnej
pyrotechniky na území mesta zakázané,“</em></strong> zdôraznil
náčelník. Strieľanie petárd, delobuchov či ohňostrojov je teda
v Stropkove povolené len na Silvestra (v čase od 18.00 do 24.00 hod.) a
Nový rok (od polnoci do 3.00 hod.).<br>
Stropkov bol v 90-tych rokoch minulého storočia jedným z prvých miest na
Slovensku, kde bol prijatý zákaz požívania alkoholu na verejných
priestranstvách. VZN upravujúce tento zákaz bolo naposledy novelizované
v roku 2007, no po proteste prokurátora z dôvodu rozporu VZN so zákonom ho
museli poslanci v roku 2012 zrušiť. Okrem Stropkova sa tak stalo vo
viacerých mestách na Slovensku. Náčelník MsP následne dostal za úlohu
vypracovať nové VZN, ktoré by aj naďalej zakazovalo pozívanie alkoholu na
verejnosti. <strong><em>„Najzásadnejšou zmenou nového VZN je, že zákaz
požívania alkoholických nápojov sa vzťahuje na verejné priestranstvá a
verejne prístupné miesta na celom území mesta. Predtým boli vo VZN
vymedzené len určité lokality,“</em></strong> uviedol J. Potoma.
Dokazovanie porušovania tohto VZN bolo v čase jeho platnosti podľa
náčelníka problematické. Podobne aj vymáhanie pokút, keďže v drvivej
väčšine porušovali toto VZN poberatelia sociálnych dávok.
<strong><em>„Dokazovanie nám teraz uľahčí nový kamerový systém,
z ktorého záznam bude možné použiť ako dôkaz. Čo sa týka sankcií,
vinníkom hrozí pokuta do výšky 33 eur v zmysle zákona, prípadne bude
priestupok postúpený na prejednanie na Okresný úrad,“</em></strong> dodal
náčelník.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Pri dokazovaní porušenia VZN možno ako dôkaz použiť aj zábery z nového kamerového systému“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-kamery-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-kamery-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter