Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zákaz plošných výrubov prešiel výborom NR SR

Dôležitá novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne
ministerstva životného prostredia, ktorá zabezpečí účinnú ochranu
národných parkov a iných vzácnych území, je opäť bližšie k realite.
Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie súhlasí
s novou legislatívou a odporúča ju poslancom parlamentu schváliť. Po
sedemnástich rokoch sa tak významne posilnia právomoci štátnych ochranárov
na viac ako 400 000 hektároch územia a v národných parkoch sa zakážu
plošné výruby.

„Každý, kto pozná pomery v národných parkoch si vie
predstaviť ako ťažko a dlho sa legislatívne zmeny robili. Pevne verím, že
svoj diel zodpovednosti si uvedomia aj poslanci parlamentu a novelu zákona
čoskoro definitívne schvália,“
povedal podpredseda vlády a
minister životného prostredia László Sólymos.
Novela zákona o ochrane prírody a krajiny obsahuje konkrétne právomoci
Štátnej ochrany prírody SR. Štátni ochranári po schválení novej
legislatívy získajú silnú pozíciu pri akýchkoľvek zásahoch do vzácnych
území. Podľa novej právnej úpravy bude totiž ich súhlas potrebný pri
akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch.
Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných
tokov.
Dnes štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne
v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch
zastúpené minimálne. Vďaka novej legislatíve by sa táto ich právomoc mala
rozšíriť na viac ako 400-tisíc hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo
predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska.
Najdôležitejšími zmenami sú zákaz plošnej ťažby a sprísnenie pravidiel
výstavby v národných parkoch a vzácnych územiach, okrem ťažby bude
nevyhnutný súhlas štátnych ochranárov k akýmkoľvek zásahom, ktoré by
mohli ohroziť chránené biotopy, akými sú úprava riečneho koryta, či
výkopové práce a iné.
Novela zákona o lesoch tiež zahŕňa, že v prípade schvaľovania nových
programov starostlivosti o lesy (tie sú v gescii rezortu pôdohospodárstva)
legislatíva vylučuje príslušnému orgánu schváliť program bez súhlasu
štátnych ochranárov a tiež v prípade programov starostlivosti o lesy
prebehne aj proces posúdenia ich vplyvov na chránené územia.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter