Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zahrajte mi, husličky!

Takýto názov nesie nová publikácia detských ľudových piesní,
uspávaniek a kolied, ktorého autorom je PaedDr. Slavomír
Kaliňák
a ktoré vydalo Podduklianské osvetové stredisko vo
Svidníku. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých
Fondom na podporu umenia.
Publikácia je určená predovšetkým začínajúcim huslistom, pedagógom, ale
aj samoukom, ktorí sa chcú hravou formou naučiť hrať na husliach.
Cieľom zborníka je poskytnúť široký výber detského piesňového
materiálu, ktorý doposiaľ v slovenskej husľovej edukácii chýbal.
Obsahuje 84 detských ľudových a zľudovelých piesní, deväť uspávaniek a
25 kolied, ktoré mladým huslistom pomôžu získať prehľad o slovenských
piesňach, textoch, ale aj o podmienkach, v akých žili naši predkovia a ako
sa cítili. Láska k hudbe, nástroju a spoznávaniu tradícií sa rozvíja
spontánne.
Melodika slovenských detských ľudových piesní je veľmi jednoduchá,
spevná a rýchlo zapamätateľná a práve tá poslúžila autorovi ako vhodný
edukačný materiál pre zostavenie tohto zborníka.
Publikáciu je možné zakúpiť v Podduklianskom osvetovom stredisku vo
Svidníku.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter