Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Začínajú obmedzenia na Hviezdoslavovej

<h3>Občanov žiadame o trpezlivosť</h3>

<p>Vážení čitatelia, v súvislosti s rekonštrukciou kanalizačných
rozvodov v Stropkove nás zhotoviteľ stavby upozornil, že od 11. marca
začali práce na rozšírení kanalizácie v časti od Tesly Stropkov, a.s. po
ul. Požiarnickú.</p>

<p>Z tohto dôvodu dôjde k čiastočnej uzávierke štátnej cesty I/15.
Kanalizačné potrubie má byť uložené v pravostrannom chodníku, v smere
k Tesle Stropkov. Práce na tejto časti kanalizácie by mali byť ukončené
do 30. apríla 2015. Realizácia tejto vetvy kanalizácie úplne znemožní
používanie chodníka, preto upozorňujeme občanov mesta a hlavne zamestnancov
Tesly Stropkov, a.s., a ďalších firiem v južnej časti mesta, aby pri ceste
do práce venovali na zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu. Zároveň sme
boli upozornení, že v apríli sa začne realizácie vetvy C1, ktorá rieši
nové kanalizačné potrubie od križovatky ulíc Letná a Hviezdoslavova, po
križovatku pri VÚB. Potrubie má byť uložené v ľavostrannom chodníku
v smere na juh a realizácia si vyžiada opätovnú čiastočnú uzávierku
štátnej cesty.<br>
Je veľmi nepríjemné, že problémy v doprave, ktoré si vyžiada
čiastočná uzávierka štátnej cesty v súvislosti s kanalizáciou, budú
znásobené skutočnosťou, že v najbližších dňoch začína Slovenská
správa ciest realizáciu rekonštrukcie štátnej cesty I/73 (Šarišský
Štiavnik – Svidník), čo spôsobí nárast tranzitnej dopravy cez mesto
Stropkov. Pri súčasnom obmedzení dopravy na štátnej ceste to môže
spôsobovať kolóny automobilov na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici. Občanov
mesta by sme chceli aj touto cestou požiadať o pochopenie a toleranciu pri
tomto nepriaznivom stave. Zo strany samosprávy sa v rámci svojich možností
budeme snažiť minimalizovať nepriaznivé dôsledky obmedzení v doprave
súvisiace so spomínanou výstavbou kanalizácie.<br>
<strong>Mesto Stropkov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter