Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Začína migrácia žiab

S príchodom prvých
teplých dní sa prebúdza príroda a s ňou aj väčšina živočíchov
prečkávajúcich zimu v úkrytoch. Patria k nim aj obojživelníky. Ich prvá
cesta zo zimoviska vedie k vode, kde nakladú vajíčka – základ budúcej
generácie. Počas svojej púte na mnohých miestach prechádzajú cez cesty,
kde ich každoročne uhynú tisíce.

Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove pravidelne na
jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany. Na ochranu
obojživelníkov sa v trasách ich ťahu inštalujú každú jar asi pol metra
vysoké plastové fólie, ktoré žaby zastavia a tie sa následne vyzbierajú a
prenesú na druhú stranu cesty. Zábrany sa osádzajú ručne – vykopaním
pozdĺžnej priekopy popri ceste, natiahnutím fólie, jej uchytením drevenými
kolmi a následným prihrnutím jej spodnej časti tak, aby ju žaby
nepodliezli. Minulý rok prešovský ochranári inštalovali zábrany na troch
lokalitách a preniesli viac ako 7000 jedincov obojživelníkov. Najčastejšie
migrujú ropuchy bradavičnaté, skokany hnedé a skokany štíhle, ale medzi
prenesenými jedincami sa našli aj rosničky zelené, kunky žltobruché a
niekoľko mlokov hrebenatých a bodkovaných. V týchto dňoch už prebehla
inštalácia zábran v Lomnom pri Domaši a v Kokošovciach na Sigorde.
Ochranári spolu s dobrovoľníkmi denne navštevujú lokality a žabky
prenášajú cez cestu. Napríklad zábrany na Sigorde boli nainštalované
minulý rok vďaka úsiliu miestnych dobrovoľníkov, ktorí sa dali dokopy
vďaka sociálnym sieťam a počas ťahu preniesli vyše 2200 ropúch a
skokanov. Tento rok zo stavbou zábran pomohli na Sigorde členovia
Turistického krúžku Horné gymko a v Lomnom prišli na pomoc študenti a
doktorandi z Prešovskej univerzity, UPJŠ a deti z Detského domova vo
Svidníku.
A prečo je dôležité obojživelníky chrániť? Obojživelníky sú
dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou
súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami
sú potravou mnohých vtákov i cicavcov. Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť
nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť –
biodiverzitu. Najčastejšími migrujúcimi obojživelníkmi končiacimi pod
kolesami áut je ropucha bradavičnatá, ktorej spoločenská hodnota je
166 eur. Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby na spomínaných úsekoch
zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k žabkám a dobrovoľníkom,
ktorí ich zachraňujú.
Ing. Marta Hrešová, Regionálne centrum ochrany prírody
v Prešove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter