Začiatkom budúceho roka dokončia v Tisinci 21 bytov

<p>Smelé projekty sa aj napriek pretrvávajúcej kríze a šetrení v obecnom
rozpočte rozhodli realizovať v Tisinci. Tamojšie zastupiteľstvo na čele so
starostom Jozefom Kačmárom chystajú v obci investície za vyše 2 mil. eur.
V obci vyrastú do januára budúceho roka tri nové bytovky, rátajú aj
s multifunkčným ihriskom, novým námestím a vybudovať chcú aj nový
peší chodník s napojením na mesto Stropkov.

<p>V polovici júna začali s výstavbou troch bytových domov. Obec sa o ich
vybudovanie snažila od roku 2009. Najprv uvažovali s nízkoštandardnými
bytmi, neskôr projekt prepracovali a v súčasnosti stavajú 21 obecných
bytov s kompletným vybavením. „Prvý projekt sme podali už
v roku 2009, ale pre nedostatok financií v štátnom rozpočte sme nemohli
začať stavať. V roku 2010 bývalá vláda v závere roka upravila
podmienky prideľovania financií na výstavbu obecných nájomných bytov tým,
že priemernú podlahovú plochu administratívne znížila o 15 metrov
štvorcových a preto nám bolo znemožnené podať žiadosť v roku
2011. Museli sme prepracovať projektovú dokumentáciu a opätovne žiadať
o vydanie stavebného povolenia. Týmto nepremysleným administratívnym krokom
obecný rozpočet v neľahkej dobe prišiel o nemalé prostriedky. V tomto
roku sme už boli pri predkladaní projektu úspešní,“

priblížil starosta J. Kačmár. V pôvodnom projekte rátali s dvojizbovými
bytmi nižšieho štandardu, po novom však bude v každej z bytoviek
vytvorených sedem bytov – na prízemí tri jednoizbové, na druhom a treťom
podlaží po dva trojizbové. „Jednoizbové byty budú
bezbariérové s rozlohou 38 m2, trojizbové budú mať podlahovú plochu
necelých 64 m2. Pôjde o štandardne vybavené byty, pričom každý bude
mať vlastné vykurovanie s ohrevom vody. Celkové náklady na výstavbu troch
bytoviek predstavujú 1,7 mil. eur,“
uviedol starosta.
70 percent nákladov pokryje úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
30 percent tvorí dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. „30-ročný úver je úročený jedným percentom.
Splátky budú zahrnuté v nájme, pričom mesačné náklady na jeden byt by
podľa projektanta nemali presiahnuť dvesto eur,“
vysvetlil J.
Kačmár.
Vďaka novým bytom sa obec s 368 obyvateľmi dostala do pozornosti záujemcov
o bývanie dokonca aj z neďalekého Stropkova či Svidníka. Napriek tomu,
že oficiálne ešte nezverejnili informáciu o prideľovaní 21 bytov,
začiatkom júla už evidovali vyše 50 žiadostí. „Pri
prideľovaní bytov sa musíme riadiť podmienkami, ktoré stanovil
poskytovateľ dotácie. Určite však budú uprednostnení žiadatelia
s trvalým pobytom v Tisinci,“
zdôraznil J. Kačmár.
Výstavba zatiaľ prebieha bez väčších problémov. Časť pozemku pod
jedným z nových objektov bolo potrebné odvodniť. Celkové náklady na
výstavbu však stúpnu aj kvôli chýbajúcej kanalizácii v obci. Projekt
totiž rátal s napojením bytoviek na kanalizačnú sieť, ktorá sa už
v súčasnosti mala budovať v rámci veľkého projektu VVS Košice, a.s.
Keďže s jej výstavbou sa pravdepodobne začne až v jeseni, pri nových
bytovkách bude potrebné vybudovať odpadovú žumpu.
V Tisinci sa chystajú aj na ďalšie projekty. V auguste očakávajú výzvu
na revitalizáciu obcí, ktoré boli postihnuté povodňami. Z projektu
očakávajú až 400 tis. eur a z pridelených prostriedkov by chceli
vybudovať peší chodník do Stropkova, takisto vybudovať malé námestie
s oddychovou zónou v centrálnej časti obce a asfaltový povrch dostanú
všetky miestne komunikácie. Koncom júla bude odovzdaný do užívania veľký
altánok s krbom. Zároveň sa realizuje kompletná rekonštrukcia všetkých
elektrických rozvodov s vybudovaním novej kioskovej trafostanice, bez ktorej
by napojenie nových bytov nebolo možné. V súčasnosti finišujú
s podaním projektu na nové multifunkčné ihrisko v areáli futbalového
štadióna. Povrch nového športoviska s rozmermi 32×16 m bude tvoriť
tartanový povrch, ktorý je trvácnejší a mäkší ako bežne používaný
umelý trávnik. Okrem toho na ňom kĺby športovcov netrpia tak, ako na umelej
tráve. Investícia za 40 tis. eur by mala byť hradená z projektu
cezhraničnej spolupráce s Poľskom.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter