Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Začiatkom budúceho roka dokončia v Tisinci 21 bytov

<p>Smelé projekty sa aj napriek pretrvávajúcej kríze a šetrení v obecnom
rozpočte rozhodli realizovať v Tisinci. Tamojšie zastupiteľstvo na čele so
starostom Jozefom Kačmárom chystajú v obci investície za vyše 2 mil. eur.
V obci vyrastú do januára budúceho roka tri nové bytovky, rátajú aj
s multifunkčným ihriskom, novým námestím a vybudovať chcú aj nový
peší chodník s napojením na mesto Stropkov.

<p>V polovici júna začali s výstavbou troch bytových domov. Obec sa o ich
vybudovanie snažila od roku 2009. Najprv uvažovali s nízkoštandardnými
bytmi, neskôr projekt prepracovali a v súčasnosti stavajú 21 obecných
bytov s kompletným vybavením. „Prvý projekt sme podali už
v roku 2009, ale pre nedostatok financií v štátnom rozpočte sme nemohli
začať stavať. V roku 2010 bývalá vláda v závere roka upravila
podmienky prideľovania financií na výstavbu obecných nájomných bytov tým,
že priemernú podlahovú plochu administratívne znížila o 15 metrov
štvorcových a preto nám bolo znemožnené podať žiadosť v roku
2011. Museli sme prepracovať projektovú dokumentáciu a opätovne žiadať
o vydanie stavebného povolenia. Týmto nepremysleným administratívnym krokom
obecný rozpočet v neľahkej dobe prišiel o nemalé prostriedky. V tomto
roku sme už boli pri predkladaní projektu úspešní,“

priblížil starosta J. Kačmár. V pôvodnom projekte rátali s dvojizbovými
bytmi nižšieho štandardu, po novom však bude v každej z bytoviek
vytvorených sedem bytov – na prízemí tri jednoizbové, na druhom a treťom
podlaží po dva trojizbové. „Jednoizbové byty budú
bezbariérové s rozlohou 38 m2, trojizbové budú mať podlahovú plochu
necelých 64 m2. Pôjde o štandardne vybavené byty, pričom každý bude
mať vlastné vykurovanie s ohrevom vody. Celkové náklady na výstavbu troch
bytoviek predstavujú 1,7 mil. eur,“
uviedol starosta.
70 percent nákladov pokryje úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
30 percent tvorí dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. „30-ročný úver je úročený jedným percentom.
Splátky budú zahrnuté v nájme, pričom mesačné náklady na jeden byt by
podľa projektanta nemali presiahnuť dvesto eur,“
vysvetlil J.
Kačmár.
Vďaka novým bytom sa obec s 368 obyvateľmi dostala do pozornosti záujemcov
o bývanie dokonca aj z neďalekého Stropkova či Svidníka. Napriek tomu,
že oficiálne ešte nezverejnili informáciu o prideľovaní 21 bytov,
začiatkom júla už evidovali vyše 50 žiadostí. „Pri
prideľovaní bytov sa musíme riadiť podmienkami, ktoré stanovil
poskytovateľ dotácie. Určite však budú uprednostnení žiadatelia
s trvalým pobytom v Tisinci,“
zdôraznil J. Kačmár.
Výstavba zatiaľ prebieha bez väčších problémov. Časť pozemku pod
jedným z nových objektov bolo potrebné odvodniť. Celkové náklady na
výstavbu však stúpnu aj kvôli chýbajúcej kanalizácii v obci. Projekt
totiž rátal s napojením bytoviek na kanalizačnú sieť, ktorá sa už
v súčasnosti mala budovať v rámci veľkého projektu VVS Košice, a.s.
Keďže s jej výstavbou sa pravdepodobne začne až v jeseni, pri nových
bytovkách bude potrebné vybudovať odpadovú žumpu.
V Tisinci sa chystajú aj na ďalšie projekty. V auguste očakávajú výzvu
na revitalizáciu obcí, ktoré boli postihnuté povodňami. Z projektu
očakávajú až 400 tis. eur a z pridelených prostriedkov by chceli
vybudovať peší chodník do Stropkova, takisto vybudovať malé námestie
s oddychovou zónou v centrálnej časti obce a asfaltový povrch dostanú
všetky miestne komunikácie. Koncom júla bude odovzdaný do užívania veľký
altánok s krbom. Zároveň sa realizuje kompletná rekonštrukcia všetkých
elektrických rozvodov s vybudovaním novej kioskovej trafostanice, bez ktorej
by napojenie nových bytov nebolo možné. V súčasnosti finišujú
s podaním projektu na nové multifunkčné ihrisko v areáli futbalového
štadióna. Povrch nového športoviska s rozmermi 32×16 m bude tvoriť
tartanový povrch, ktorý je trvácnejší a mäkší ako bežne používaný
umelý trávnik. Okrem toho na ňom kĺby športovcov netrpia tak, ako na umelej
tráve. Investícia za 40 tis. eur by mala byť hradená z projektu
cezhraničnej spolupráce s Poľskom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter