Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záchranári učili deti poskytovať prvú pomoc

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-05.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok sa
v telocvični ZŠ na Konštantínovej ulici pod záštitou Slovenskej
resuscitačnej rady uskutočnilo podujatie pod názvom Európsky deň záchrany
života. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov, ako správne oživovať a
zachrániť tak ľudský život. Spomínaná akcia sa každoročne koná
v mestách celej Európy a 16. októbra 2015 sa na mapu záchrany života
okrem Bratislavy, žiliny, Banskej Bystrice, Nitry a Košíc pripojil aj
Stropkov.</p>

<p>Pri našej návšteve v ZŠ na Konštantínovej učili záchranári správne
poskytovať prvú pomoc žiakov prvého stupňa. Na MUDr. Adrianu Kilianovú,
oblastnú riaditeľku pre oblasť Východ Falck Záchranná a. s. sme sa
obrátili s otázkou, či deti o poskytovaní prvej pomoci už niečo vedeli,
alebo pre nich boli tieto informácie celkom nové. <strong><em>„Najmenší sa
s touto problematikou stretli po prvýkrát, ale vedeli napríklad, aké
číslo majú volať v prípade núdze. Starší žiaci boli v poskytovaní
prvej pomoci zbehlejší, niektorí si už aj vyskúšali umelé
dýchanie,“</em></strong> zhodnotila. Dotkli sme sa aj témy poskytovania
prvej pomoci pri dopravných nehodách. Podľa záchranárky je pomer medzi
tými, ktorí ju poskytnú a tými, ktorí zlyhajú, tak päťdesiat na
päťdesiat. <strong><em>„Bohužiaľ, v tomto majú ľudia veľké rezervy.
Mnohokrát sa stalo, že keď sme dorazili na miesto nehody, bolo už neskoro, a
pritom stačilo, keby zranenému niekto včas podal prvú
pomoc,“</em></strong> skonštatovala. Nie je nič ojedinelé, keď svedok
dopravnej nehody nie je schopný pomôcť zranenému len preto, lebo spanikári
a nevie správne reagovať. A. Kilianová vysvetlila, prečo k takýmto
situáciám vlastne dochádza. <strong><em>„Aby sa človek odvážil
poskytnúť prvú pomoc, musí si ju predtým skúsiť takpovediac na nečisto,
čiže mal by absolvovať nejaký kurz alebo školenie. Práve preto učíme
poskytovať prvú pomoc už žiakov základných škôl. Aj dospelý, pokiaľ
chce adekvátne reagovať, musí ovládať techniku jej poskytovania. Takéto
kurzy sú dostupné u rôznych poskytovateľov z Červeného kríža,
záchranky a podobne. Existuje aj voľne dostupná aplikácia do mobilu, volá
sa Krajina záchrancov. Pomocou nej sa dá naučiť, ako správne poskytovať
prvú pomoc, alebo si ju môže človek otvoriť v prípade potreby a podľa
nej postupovať. Ide hlavne o to, aby si človek veril, že prvú pomoc
dokáže poskytnúť. Lebo je pochopiteľné, že pre laika, ktorý nevie nič
o poskytovaní prvej pomoci, môže byť stresujúce už len také stláčanie
hrudníka pri umelom dýchaní.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter