Začalo sa s prípravou projektovej dokumentácie cyklotrasy Vranov – Domaša