Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Začala sezóna vypaľovania

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-vypalovanie-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />S nástupom
teplejších dní a tzv. jarného upratovania, sa na celom Slovensku nájdu
ľudia, ktorí v snahe „upratať“ pália na svojich pozemkoch odpad zo
záhrady alebo vypaľujú trávnaté porasty. Neuvedomujú si však, že svojím
konaním porušujú viacero zákonov.</p>

<p><strong><em>„Veľkú pozornosť treba venovať tomu, čo je dovolené, ale
aj tomu, čo je zakázané. Napríklad vypaľovanie trávnatých porastov je
priamym porušením zákona a v žiadnom prípade to nemožno považovať za
spôsob čistenia zelených plôch,“</em></strong> informuje hovorca ZMOS,
Michal Kaliňák. Ministerstvo životného prostredia na svojom portáli
informuje ako nakladať s odpadom. Jedným z riešení, ako sa zákonným
spôsob zbaviť bioodpadu z porastov je kompostovanie. Buď ide
o kompostovisko súkromné, alebo obecné. Rovnako je dovolený aj zber
biologického odpadu do nato určených veľkokapacitných kontajnerov, pri
ktorých je následne obec povinná tento vyzbieraný odpad spracovať. Iné to
však je pri vypaľovaní trávy. <strong><em>„Vypaľovanie trávnatých
porastov ako aj odpadu zo záhrad a parkovej zelene sa považuje za trestné a
nezákonné konanie. Podľa v súčasnosti platného zákona o odpadoch
vyplýva zákaz zneškodňovať, teda aj spaľovať biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej
zelene. Porušenie tohto zákona môže stáť občana do 166 eur, právnickú
osobu až 16 596 eur,“</em></strong> informuje
<strong>ministerstvo.</strong><br>
<strong>Vypaľovanie zabíja sotva prebúdzajúci sa život</strong><br>
Nielenže je vypaľovanie nezákonné, ničí životné prostredie, zabíja
živočíchy, spôsobuje hospodárske škody a môže ohroziť aj ľudské
životy. Envirorezort preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa
takejto činnosti vyhli. Pri horení sa vyvíja teplota 100 až 800 stupňov,
v plameňoch je tráva, stromy, kríky, ktoré sú domovom mnohých drobných
živočíchov, vtákov, ako aj zajacov a srnčej zveri. Ničí zárodky pod
povrchom pôdy, korene plytko koreniacich rastlín. Súčasťou horenia je dym a
v ňom zdraviu nebezpečné a škodlivé plyny. Horením sa poškodzuje vrstva
pôdy, ničia sa prirodzené biotopy, narúša sa ekologická rovnováha,
znižuje sa druhová rozmanitosť a vnikajú rozsiahle ekonomické škody.
Plošné vypaľovanie trávy a porastov s negatívnym dopadom na životné
prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov.
<strong><em>„Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a
krajiny, ako aj zákon o ochrane pred požiarmi.“</em></strong> Pri
zakladaní ohňa v prírode ministerstvo odporúča rešpektovať všetky
predpisy, pravidlá a obmedzenia platné v danej lokalite, nezakladať
ohniská, ale radšej využiť oficiálne ohniská. V prípade, ak
nezodpovední občania spôsobia požiar, hrozí im okrem pokuty aj trestné
stíhanie.<br>
Na tento problém sa pravidelne upozorňuje každým rokom. <strong><em>„Ak sa
niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak niekto je
svedkom porušenia zákona, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania
112, prípadne na políciu (158) alebo mestskú políciu
(159).“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-vypalovanie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-vypalovanie-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter