Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Začala migrácia žiab

Východoslovenské ochranárske združenie, Štátna ochrana prírody SR, OZ
Moje mesto – moje miesto a OZ Zveľaďujeme Stropkov v priebehu minulého
pondelka, 13. marca zorganizovali už v poradí 5. ročník dobrovoľnej
brigády na stavanie zábran okolo cesty v úseku od Lomňanského mosta po
Lomňanské rázcestie.

Na migračnej trase v okolí Lomňanského rázcestia a mosta sa nevyskytuje
len vysoký počet migrujúcich obojživelníkov, ale aj ich veľká druhová
variabilita. Ide o druhy ako ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, skokan
hnedý, kunka žltobruchá, rosnička zelená, skokan štíhly alebo mlok
hrebenatý. „Zámerom stavania zátarás okolo ciest v tomto
období je hlavne zamedziť prístup obojživelníkom k cestnej komunikácii a
zabrániť tak úhynu týchto chránených jedincov pod kolesami vozidiel.
Následne ich spoza zábran preniesť cez cestu na druhú stranu, čiže na
miesta, kde začnú s kladením vajíčok, tzv. neresiská. Neresiská sa
nachádzajú v stojatej vode brehových porastov jelše a
vŕby,“
uviedol jeden z organizátorov brigády Ľubo Karaman.
Tento rok si pracovný odev počas uplynulého pondelka oblieklo približne
20 dobrovoľníkov, čiže rovnako ako po minulé ročníky.
„Podporiť nás prišli 4 zamestnanci Štátnej ochrany prírody
v Prešove, 1 člen SON Martin Ceľuch, 5 zamestnanci a 4 chovanci Detského
domova vo Svidníku, pán Jevočin zo Soľníka a pán Gecej z Korunkovej.
Všetkým zúčastneným za ich pomoc patrí veľké poďakovanie. Kto by mal
záujem zapojiť sa do tímu prenášačov, veľmi radi privítame každého.
Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese roman.trojcak@sopsr.sk
alebo na čísle 0911 390 164,“
dodal na závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter